Wypadki i choroby zawodowe w orzecznictwie sądowym, Jan M. Pióro, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2012 r., ISBN: 978-83-269-1381-5

 • Wprowadzenie (5)
 • Wypadki przy pracy (7)
  • Śmiertelny wpadek przy pracy (9)
  • Ciężki wypadek przy pracy (9)
  • Zbiorowy wypadek przy pracy (9)
  • Co oznacza świadczenie pracy? (9)
  • Kiedy pracownik powinien poinformować swojego przełożonego o wypadku, któremu uległ? (10)
  • Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy (10)
  • Zespół powypadkowy - powołanie i skład (10)
  • Protokół powypadkowy (12)
  • Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego (15)
  • Zaniechanie przez pracodawcę działań w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego (16)
  • Wypadek przy pracy (16)
  • Związek między nagłością i zewnętrzną przyczyną a pracą (17)
  • Przyczyna zewnętrzna (17)
  • Równoczesne zaistnienie przyczyn zewnętrznej i wewnętrznej (18)
  • Związek z pracą (26)
 • Wypadki w drodze do pracy lub z pracy (32)
  • Nagłość zdarzenia (32)
  • Przyczyna zewnętrzna (32)
  • Droga do pracy lub z pracy (33)
  • Element zamierzonej docelowości przemieszczania się (33)
  • Wyznaczanie początku i końca drogi (34)
  • Droga dłuższa, ale dogodniejsza (38)
  • Przerwanie drogi (39)
  • Przerwanie drogi z przyczyn życiowo uzasadnionych (40)
  • Związek z pracą (41)
 • Choroby zawodowe (43)
  • Czym jest choroba zawodowa? (43)
  • Jak odróżnić chorobę zawodową od wypadku przy pracy? (43)
  • Wykaz chorób zawodowych (43)
  • Kiedy nie można orzec o chorobie zawodowej? (51)
  • Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej (51)
  • Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania (52)
  • Obowiązki pracodawcy w razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej (56)
  • Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia (56)
  • Obowiązki pracodawcy w razie stwierdzenia choroby zawodowej i podejrzenia takiej choroby (58)
  • Śmierć pracownika a postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej (58)
  • Świadczenia wypadkowe i chorobowe (60)
  • Komu nie przysługują świadczenia? (61)
 • Świadczenia uzupełniające (63)
  • Naprawienie szkody powstałej w wyniku wypadku przy pracy pracownika fizycznego (67)
  • Renta (67)
  • Odszkodowanie a zadośćuczynienie (69)
  • Rozmiar zadośćuczynienia (70)
  • Zmniejszenie odszkodowania (71)
  • Czy roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców? (72)
  • Wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych śmiercią pracownika (72)
  • Przedawnienie (73)
  • Kiedy zaczyna się bieg przedawnienia? (73)
  • Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu choroby zawodowej (75)
 • Zakończenie (76)