Danuta Roman-Liu, Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2015, ISBN: 978-83-7373-191-2

 • Najczęściej używane skróty (9)
 • Wstęp (11)
  • Aktywność ruchowa człowieka (15)
   • Układy uczestniczące w ruchu człowieka (15)
   • Układ sterowania (16)
   • Układ zasilania (18)
   • Układ ruchu (19)
    • Kości i stawy (19)
    • Mięśnie szkieletowe (21)
   • Bibliografia (24)
 • Skurcz mięśnia (25)
  • Etapy skurczu mięśnia (25)
  • Czynność elektryczna powiązana ze skurczem mięśnia (27)
  • Charakterystyka włókien mięśniowych (29)
  • Rekrutacja jednostek motorycznych i siła skurczu (32)
  • Bibliografia (39)
 • Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe jako następstwo nadmiernego obciążenia (43)
  • Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (43)
  • Czynniki rozwoju dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (44)
  • Model interakcji między czynnikami obciążenia zewnętrznego a zmianami w układzie mięśniowo-szkieletowym (47)
  • Bibliografia (51)
 • Oddziaływanie czynników biomechanicznych (55)
  • Zmiana parametrów biomechanicznych jako funkcja czasu (55)
  • Parametry definiujące pozycję ciała (59)
   • Układ odniesienia do definiowania pozycji ciała (59)
   • Łańcuch biokinematyczny członów ciała człowieka (61)
  • Stanowisko pracy jako struktura przestrzenna uwzględniająca wymiary ciała populacji pracowników (66)
  • Pomiary położenia członów ciała (70)
  • Wywierana siła (73)
   • Aktywność siłowa - maksymalne możliwości i typ siły (73)
   • Maksymalne możliwości siłowe kończyn górnych (75)
   • Maksymalne możliwości siłowe kończyn dolnych (80)
   • Siły wywierane całym ciałem (82)
  • Bibliografia (85)
 • Sposoby monitorowania i redukcji obciążenia mięśniowo-szkieletowego (91)
  • Ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego (91)
  • Metody oceny obciążenia zewnętrznego (93)
  • Metody oceny obciążenia wewnętrznego (94)
  • Modele komputerowe (99)
  • Redukcja ryzyka rozwoju MSDs uwarunkowana zapisami prawa polskiego i europejskiego (103)
   • Dyrektywy Unii Europejskiej i powiązane z nimi rozporządzenia (103)
   • Normy obejmujące zagadnienia ergonomii stanowisk pracy i oceny ryzyka rozwoju MSDs (108)
  • Bibliografia (114)
 • Elektromiografia (11/
  • Sygnały bioelektryczne (117)
  • Czynniki wpływające na charakterystykę sygnału EMG (119)
  • System detekcji sygnału EMG (120)
   • Elektrody powierzchniowe (120)
   • Obszar styku elektroda-skóra (126)
   • Wzmacniacz (128)
   • Konwersja sygnału analogowego (130)
  • Obróbka matematyczna sygnału EMG (131)
   • Parametry sygnału EMG (131)
   • Analiza czasowa (132)
   • Analiza częstotliwościowa (136)
   • Analiza czasowo-częstotliwościowa (141)
  • Wpływ różnych czynników na parametry sygnału EMG (145)
  • Bibliografia (151)
 • Wybrane metody oceny obciążenia zewnętrznego (157)
  • Dane wejściowe w metodach oceny obciążenia zewnętrznego (157)
   • Parametry opisujące pozycję ciała (158)
   • Parametry definiujące wywieraną siłę (174)
   • Charakter obciążenia (182)
  • Procedura i system oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego (184)
  • Zakresy zastosowania metod oceny obciążenia. Podsumowanie (196)
  • Bibliografia (200)
 • Zmęczenie mięśniowe (205)
  • Proces zmęczenia (205)
  • Wskaźniki zmęczenia mięśniowego (208)
   • Wartość siły maksymalnej (208)
   • Maksymalny czas utrzymywania obciążenia (211)
   • Wartości parametrów przemian biochemicznych (213)
   • Wartość parametru: prędkość przewodzenia fali pobudzenia (214)
   • Wartości parametrów charakteryzujących sygnał EMG (215)
   • Wartości parametrów fizjologicznych (219)
  • Bibliografia (221)
 • Przykłady oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego różnymi metodami (225)
  • Etapy oceny stanowisk pracy (225)
  • Ocena stanowisk pracy metodami oceny obciążenia zewnętrznego (226)
   • Stanowisko składania gniazdek elektrycznych (226)
   • Stanowisko ślusarza (242)
  • Ocena obciążenia metodami oceny obciążenia wewnętrznego (253)
   • Stanowisko operatora beli waty (253)
   • Stanowisko pracy z komputerem w systemie telepracy (258)
  • Podsumowanie oceny stanowisk pracy (261)
  • Bibliografia (263)