Dział Czasopisma zawiera spisy treści najważniejszych periodyków związanych z zagadnieniami środowiska pracy. Aktualna liczba analizowanych czasopism stale rośnie. Sukcesywnie uzupełniane są informacje dotyczące starszych wydań. Naszym celem jest stworzenie bazy obejmujące pełne wydania zawierające wszystkie egzemplarze archiwalne.

Po wybraniu czasopisma pojawia się zestawienie tabelaryczne, w którym czasopisma posortowane są od najnowszego do najstarszego numeru. Kolejność sortowania może być zmieniana przez kliknięcie myszką na opisie kolumny tabeli. Domyślnie na jednej stronie wyświetlanych jest dziesięć pozycji literaturowych. Liczba ta może być zmieniona za pomocą rozwijanej listy wyświetlanej nad tabelą czasopism.

Spisy treści czasopism są uwzględniane przez wyszukiwarkę umieszczoną w górnej części strony. Zapraszamy do korzystania z tej efektywnej funkcji przeszukiwania zawartości serwisu.