Dorota Kondej, Tomasz R.Sosnowski; CIOP-PIB, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-7373-135-6

 • Wprowadzenie (5)
 • Budowa układu oddechowego człowieka (6)
 • Mechanizmy oczyszczania układu oddechowego (7)
 • Struktura i rola surfaktantu płucnego (8)
  • Charakterystyka surfaktantu płucnego (8)
  • Skład surfaktantu płucnego (9)
  • Funkcje surfaktantu płucnego (10)
 • Metody badania aktywności powierzchniowej surfaktantu płucnego (11)
  • Metoda pulsującego pęcherzyka (12)
  • Metoda wagi Langmuira-Wilhelmy'ego (15)
 • Nanonapełniacze stosowane w produkcji nanokompozytów polimerowych (17)
  • Glinokrzemiany warstwowe (18)
  • Metody wytwarzania nanokompozytów polimerowych (22)
 • Wpływ nanocząstek glinokrzemianów na aktywność surfaktantu płucnego (24)
  • Nanocząstki glinokrzemianów stosowane w badaniach (24)
  • Ocena wpływu nanocząstek glinokrzemianów na aktywność powierzchniową modelowego surfaktantu płucnego (25)
  • Ocena wpływu nanocząstek glinokrzemianów na właściwości powierzchniowe głównego składnika surfaktantu płucnego (29)
 • Profilaktyka techniczna i organizacyjna (33)
 • Podsumowanie (35)
 • Piśmiennictwo (36)