Wypadki przy pracy - analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji - Poradnik Pracodawcy i Służb BHP; Halina Wojciechowska-Piskorska; ODDK Sp. z o.o., Gdańsk, 2013 r., ISBN 978-83-7804-116-0

 • Wstęp (5)
 • Część I
  • Wypadki przy pracy (7)
   • Podstawowe określenia (7)
   • Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy (12)
   • Kwalifikacja wypadków według skutków (12)
   • Organy ustalające okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy (13)
   • Tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadku (13)
   • Sporządzenie protokołu powypadkowego, zatwierdzenie protokołu (14)
   • Postępowanie odwoławcze (14)
   • Wnioski wynikające z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (14)
  • Obowiązki pracodawcy (15)
  • Metodyka prowadzenia dochodzenia powypadkowego (16)
  • Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych (17)
  • Wzory dokumentacji powypadkowych (17)
  • Klasyfikacja zawodów i specjalności (44)
  • Analiza wypadkowości (75)
  • Przykłady orzeczeń Sądu Najwyższego (76)
  • Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach (80)
  • Wypadki w drodze do pracy i z pracy (81)
  • Wypadki w drodze do pracy i z pracy - przykłady wybranych uchwał Sądu Najwyższego (85)
  • Wypadki przy pracy. Analiza przypadków (87)
   • Transport ręczny i mechaniczny (88)
   • Budownictwo (93)
   • Służba zdrowia (100)
   • Oczyszczalnia ścieków (112)
   • Warsztat samochodowy (116)
   • Obróbka metali i drewna (212)
   • Praca z chemikaliami niebezpiecznymi (126)
   • Młodociani (133)
   • Rolnictwo, leśnictwo (135)
   • Przemysł spożywczy (139)
   • Przetwórstwo tworzyw sztucznych (141)
   • Stanowiska pomocnicze - gospodarczo-techniczne i administracyjne (143)
   • Przemysł poligraficzny (154)
   • Pozostałe stanowiska pracy (156)
  • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (157)
   • Uprawnienia do świadczeń (157)
   • Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy (158)
   • Tryb ustalenia uszczerbku na zdrowiu i postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania (159)
   • Świadczenia z tytułu wypadków w drodze do pracy i z pracy (164)
 • Część II
 • Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki (165)
 • System ustalania okoliczności i przyczyn wypadków osób będących pod opieką szkoły lub placówki (173)
 • Postępowanie odwoławcze (175)
 • Rejestr wypadków (175)
 • Część III
 • Wypadki studentów (179(
 • Metodyka badania stanu bhp (188)
 • Przepisy prawne i literatura (189)