Robert A. Kosiński, Andrzej Grabowski, CIOP-PIB, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-7373-044-1

 1. Wstęp (5)
 2. Modelowanie neuronu i sieci neuronowej (6)
  1. Podstawowe wiadomości o układzie nerwowym człowieka.
  2. Model pojedynczego neuronu.
  3. Sztuczna sieć neuronowa.
  4. Działanie sieci neuronowej.
 3. Sieci neuronowe komórkowe (20)
  1. Struktura i dynamika sieci.
  2. zastosowania sieci komórkowych.
 4. Układy bezpieczeństwa dla stanowisk pracy z robotem (25)
  1. Wymagania dotyczące pracy inteligentnych systemów bezpieczeństwa.
  2. Bezpieczeństwo pracy robota.
  3. Definicja sysuacji niebezpiecznej.
  4. Warunki pracy systemu w czasie rzeczywistym.
 5. Inteligentny system analizy bezpieczeństwa (32)
  1. System analizy bezpieczeństwa pracy robota.
  2. Układ sieci komórkowych do ekstrakcji cech.
  3. Oprogramowanie systemu.
  4. Zakończenie.
 • Literatura (42)