Marzena Malińska, CIOP-PIB, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-7373-234-6

 • Wprowadzenie (3)
 • "Starszy pracownik" - definicja (4)
 • Styl życia - definicje, elementy stylu życia, zalecenia (4)
 • Prozdrowotny styl życia (5)
 • Odżywianie się (7)
 • Aktywność fizyczna (9)
 • Palenie tytoniu (12)
 • Spożywanie alkoholu (14)
 • Wybrane wyniki badań własnych (17)
 • Przykłady dobrych praktyk z zakresu działań promujących zdrowy styl życia pracowników starszych (27)
 • Piśmiennictwo (33)