Małgorzata Gołofit-Szymczak, Elżbieta Dobrzyńska, CIOP-PIB, Warszawa, 2010,  ISBN 978-83-7373-088-5

  • Wprowadzenie (5)
  • Szkodliwe czynniki biologiczne (6)
  • Szkodliwe czynniki chemiczne (9)
  • Lista kontrolna dla personelu sprzątającego (17)
  • Ważne przepisy prawne i normy (21)