Małgorzata Pośniak, Agnieszka Wolska, Małgorzata Szewczyńska, CIOP-PIB, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-7373-109-7

 1. Wstęp (5)
 2. Skutki oddziaływania promieniowania UV i substancji chemicznych na skórę człowieka (6)
 3. Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z łącznym oddziaływaniem promieniowania UV i substancji chemicznych (9)
  1. Metoda oceny ryzyka (9)
  2. Kryteria oceny ryzyka (10)
  3. Sposób postępowania (10)
 4. Przykłady oceny ryzyka (17)
 5. Podsumowanie (18)