Andrzej Sobolewski, CIOP-PIB, 2014, ISBN 978-83-7373-187-5

 • Wstęp (5)
 • Metody oceny obciążeń cieplnych działających na człowieka w środowisku termicznym charakteryzującym się zmiennością w czasie (6)
  • Metoda oparta na pomiarze zmienności w czasie temperatury wnętrza ciała pracownika, tcr, zmierzonej w rzeczywistych warunkach środowiska pracy (6)
  • Metoda oparta na pomiarach parametrów mikroklimatów lokalnych charakteryzujących stanowiska pracy i metodach analitycznych (7)
 • Ocena obciążenia cieplnego człowieka przebywającego w środowisku zmiennym termicznie oparta na pomiarach temperatury wnętrza ciała, tcr (8)
 • Ocena obciążenia cieplnego człowieka przebywającego w środowisku zmiennym termicznie oparta na pomiarach parametrów mikroklimatów lokalnych (MKL) i metodach analitycznych (10)
 • Definicja pojęcia mikroklimat zastępczy (MKZ) (11)
 • Odzież o optymalnej izolacyjności cieplnej, lcl opt (12)
 • Dopuszczalny czas ekspozycji w odzieży o izolacyjności lcl opt (14)
 • Sposób kwalifikowania mikroklimatu zastępczego do zakresu zmienności odpowiadającego środowisku cieplnemu zimnemu lub umiarkowanemu (15)
 • Wartości parametrów mikroklimatu lokalnego zawarte w zakresie przypisanym środowisku chłodnemu i zimnemu - opis przypadku (17)
 • Wartości parametrów mikroklimatu zastępczego zawarte w zakresie przypisanym środowisku cieplnemu umiarkowanemu - opis przypadku (21)
 • Wartości parametrów mikroklimatu lokalnego zawarte w zakresie zmienności przypisanym środowisku gorącemu - opis przypadku (24)
 • Kroki postępowania podczas doboru metodą analityczną odzieży o optymalnej izolacyjności cieplnej utrzymującej temperaturę wnętrza ciała pracownika w granicach dopuszczalnych i bezpiecznych dla zdrowia, w środowisku zmiennym termicznie (27)
 • Podsumowanie (30)
 • Piśmiennictwo (30)