Antoni Saulewicz, "Widoczność otoczenia za stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego"
CIOP-PIB Warszawa 2012
ISBN 978-83-7373-119-6

 1. Przedmowa (5)
 2. Wprowadzenie (6)
 3. Metoda dokładna określania widoczności otoczenia przez operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego (10)
  1. Wyznaczanie wymiarów strefy braku widoczności (strefy martwej) (10)
  2. Wymagania dotyczące wysokości strefy braku widoczności (strefy martwej) (17)
  3. Zalecenia dotyczące długości strefy braku widoczności (strefy martwej) (18)
 4. Metoda uproszczona określania widoczności otoczenia przez operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego (22)
  1. Wyznaczanie wymiarów strefy braku widoczności (strefy martwej) (22)
  2. Wymagania dotyczące wysokości strefy braku widoczności (strefy martwej) (26)
 5. Zalecenia dotyczące ubioru osób pieszych przebywających w obszarze ruchu wózków (27)
  1. Odblaskowe nakrycia głowy (27)
  2. Odblaskowe kamizelki (29)
 6. Podsumowanie (30)
 7. Bibliografia (31)