Adam Pościk, CIOP-PIB, Warszawa 2007

 • Wprowadzenie
 • Urazy
 • Broń stosowana podczas uprawiania szermierki
  • Floret
  • Szpada
  • Szabla
 • Rodzaje wyposażenia ochronnego
  • Maska szermiercza
  • Bluza szermiercza
  • Spodnie szermiercze
  • Kalesony szermiercze
  • Plastron szermierczy
  • Rękawice szermiercze
  • Długie skarpety szermiercze
  • Szermierczy ochraniacz piersi
  • Ochraniacz narządów płciowych
 • Oznaczenie wielkości ochraniaczy
 • Poziomy ochrony
 • Dobór ochraniaczy
  • Dobór bluzy, spodni i kalesonów szermierczych
  • Dobór maski szermierczej