Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010/03

  • Źródła europejskiego prawa pracy po zmianach traktatowych (2)
 • Studia i opracowania
  • Jakie zmiany w wojskowym systemie emerytalnym? (10)
 • Wykładnia i praktyka
  • Rady pracowników po nowelizacji - wybrane zagadnienia (17)
  • Spółka partnerska jako pracodawca (22)
  • Przegląd uchwał Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w sprawach pracowniczych za 2009 r. (27)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
  • Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (międzynarodowe stosunki pracy) (33)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 listopada 2006 r. (II UK 101/06) dotyczącego wypadku w drodze do miejsca świadczenia pracy (40)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Odwołanie z funkcji dyrektora szkoły a rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (42)
  • Urlop dla poratowania zdrowia a urlop macierzyński (42)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Wynagrodzenia pracowników (43)
 • Nowe przepisy (44)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)