Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010/02

  • Kształtowanie stosunku pracy przez ustawę i umowę (2)
  • Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) - cz. 2 (6)
 • Studia i opracowania
  • Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (15)
 • Wykładnia i praktyka
  • Komercyjne usługi medyczne publicznych szpitali (zakresy wyłączeń i dopuszczalności) (19)
  • Nabycie prawa do emerytury a zagraniczne okresy ubezpieczenia (25)
  • Przegląd uchwał Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w sprawach ubezpieczeniowych za 2009 r. (32)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlopy wypoczynkowe (43)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Jeszcze o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem (44)
 • Nowe przepisy (46)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)