• Wstęp – Główny Inspektor Pracy (3)
  W styczniu 1919 roku powstała w Polsce inspekcja pracy. W styczniu 2019 roku świętujemy setną rocznicę tego wydarzenia. Z radością i dumą przekazujemy w Państwa ręce specjalny numer „Inspektora Pracy”, którym redakcja postanowiła uczcić sto lat istnienia polskiej inspekcji pracy.
 • Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności Inspekcji Pracy (4)
  Dziennik Praw Państwa Polskiego, Warszawa, nr 5, 13 stycznia 1919 r.
 • Franciszek Sokal – In memoriam (7)
  Setna rocznica istnienia polskiej inspekcji pracy to dobry moment, by przypomnieć jej historię; nie tylko wielkie przełomy w funkcjonowaniu urzędu, lecz także ludzi, którzy przyczynili się do jej powstania i prawidłowego działania. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy główny inspektor pracy Franciszek Sokal, ceniony polityk i dyplomata, człowiek, któremu inspekcja pracy zawdzięcza nowoczesność i profesjonalizm.
 • Właściwa droga Inspekcji Pracy (11)
  Dyskusje o tym, jak powinna wyglądać inspekcja pracy, jakie należy wprowadzać zmiany i w jakim kierunku podążać, by jak najlepiej realizować misję ochrony prawa do bezpiecznej pracy, towarzyszą inspektorom pracy od początku istnienia urzędu. 86 lat temu, zaledwie kilkanaście lat po ogłoszeniu dekretu o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, w „Inspektorze Pracy” ukazał się tekst, w którym odważnie sformułowano wnioski dotyczące funkcjonowania naszej instytucji. Publikujemy go w numerze jubileuszowym z przekonaniem, że i dziś może być ważnym głosem w dyskusji na temat priorytetów inspekcji pracy.
 • Halina Krahelska o ochronie pracy (14)
  W ramach obchodów 100-lecia inspekcji pracy warto wspomnieć niezwykłą inspektorkę pracy Halinę Krahelską, której poglądy znacznie wyprzedzały epokę i do dziś pozostały aktualne.
 • Bicz na dyrektorów (18)
  Z legitymacji szkolnej Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Krakowie poważnie spogląda uczennica klasy VII B, drobniutka, skromna Zunia, jak nazywali ją koledzy. Już wtedy miała sprecyzowane plany na przyszłość: czytała pisma Haliny Krahelskiej i chciała tak jak ona walczyć o prawa kobiet i młodocianych. Nawet nie przypuszczała, że już wkrótce spotka się z podziwianą inspektorką pracy.
 • Główni Inspektorzy Pracy 1919-2019 (21)
 • Z wizją o Polsce i Inspekcji Pracy (25)
  O roli odradzającej się Polski w międzynarodowych strukturach, o tworzeniu prawa o inspekcji pracy, jej przemianach i funkcjonowaniu w przyszłości w wypowiedziach głównych inspektorów pracy.
 • 90-Lecie „Inspektora Pracy” (27)
  W pierwszym styczniowym numerze „Inspektora Pracy” z 1929 roku czytamy, iż w celu uczczenia dziesięciolecia inspekcji inspektorzy pracy I i II okręgu na wspólnym zebraniu w dniu 13 października 1928 roku powzięli między innymi uchwałę o utworzeniu pisma inspekcji pracy celem umożliwienia swobodnej wewnętrznej dyskusji w sprawach związanych z pracami inspekcji. Wybrano wówczas tymczasowy Komitet Redakcyjny oraz dobrowolnie opodatkowano się wobec nieposiadania innych funduszy.
 • Rola i zadania Głównego Inspektora Pracy (29)
  Państwowa Inspekcja Pracy, która funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 100 lat, została powołana do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. podporządkowanie inspekcji pracy w okresie jej istnienia podlegało istotnym modyfikacjom.
 • Inspekcja 4.0 (39)
  Druga dekada XXI wieku stanowi wprowadzenie do nowej ery przemysłu nazywanego przemysłem 4.0. Z historycznej perspektywy przemysł 1.0 to okres pary i sterowania mechanicznego. Przemysł 2.0 to okres elektryfikacji i sterowania procesami produkcyjnymi z użyciem układów elektrycznych. Przemysł 3.0 to okres cyfryzacji, automatyzacji procesów i systemowego zarządzania procesem produkcyjnym. Przemysł 4.0 to era sztucznej inteligencji, integracji ludzi, maszyn i technologii informatycznych. Podobnie jak rozwój przemysłu można opisać przemiany inspekcji pracy.
 • Eksplozja naczynia wstrzykowego pneumatycznego przyrządu rozruchowego motoru diesla (42)
  W rafinerii olejów mineralnych lwowskiego okręgu inspekcyjnego wydarzył się bardzo ciężki wypadek eksplozji naczynia wstrzykowego leżącego motoru Diesla siły 50 HP.
 • Biblioteka historyczna (43)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz