• Sejm przyjął sprawozdanie (3)
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 23 listopada 2018 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
  • Wizyta czeskiej inspekcji pracy
  • Zmiany w środowisku pracy
  • Spotkanie Komitetu Ekspertów
  • Polsko-Niemiecki Dialog BHP
  • W służbie człowiekowi pracy
  • Spotkanie polskiego kapitału
  • Komisja Finansów popiera budżet
  • Na wspólnej konferencji
  • Europejski Urząd ds. Pracy
  • Rada za przyjęciem budżetu Państwowej Inspekcji Pracy
  • Dobre praktyki w Świętokrzyskiem
  • Jubileusz Związków Zawodowych Kolejarzy
 • Nagrody głównego inspektora pracy (8)
  Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i specjalnych wyróżnień głównego inspektora pracy dla społecznych inspektorów pracy.
 • Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej (10)
 • A jednak warto było (15)
  Nie zawsze wniosek inspektora pracy o potwierdzenie na piśmie faktu zawarcia umowy o pracę lub o zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej zostaje przez pracodawcę zrealizowany. W takim przypadku inspektor pracy powinien co do zasady skierować do sądu pracy powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Gala na Zamku Królewskim (18)
 • Archiwizacja dokumentacji (20)
  Przedsiębiorca z chwilą zatrudnienia osoby fizycznej na podstawie umowy o pracę nabywa status pracodawcy. Jednym z jego obowiązków jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. obowiązany jest również do przechowywania tej dokumentacji.
 • Na co dzień i od święta (25)
  Barbórka to tradycyjne święto górników obchodzone co roku 4 grudnia w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami świętują je również geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.
 • Szczecińska gala „Razem dla bezpieczeństwa” (26)
 • Podsumowanie działalności prewencyjnej w Rzeszowie (28)
  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w uroczystości podsumowującej działalność prewencyjną i konkursy prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w 2018 r. odbyła się ona 16 listopada 2018 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
 • Konkurs dla dziennikarzy (29)
 • Trudny i wymagający zawód – rozmowa z Krzysztofem Lisowskim, nadinspektorem pracy w OIP w Gdańsku (30)
 • Praca w mikroklimacie zimnym (33)
 • „Renoma” o niedobrej… renomie (34)
 • Amputacja przedramienia w sortowni śmieci (36)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz