Inspektor Pracy 2016/05

 • W Sejmie RP (3)
  • Uroczysta sesja upamiętniająca ofiary wypadków
   Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
 • O nielegalnym zatrudnieniu (4)
  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Sejmu przyjęła informację głównego inspektora pracy o legalności zatrudnienia polskich obywateli w świetle wyników działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. Zagadnienie przybliżyli posłom zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając i dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
  Dla przyjaznych pracodawców; W Związku Rzemiosła Polskiego; Ofiarom wypadków przy pracy
 • Wyrównywanie nierównowagi (6)
  Rozmowa z Januszem Śniadkiem, przewodniczącym Rady Ochrony Pracy
 • Obradowała Rada Dialogu Społecznego (8)
  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć wziął udział w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie. W trakcie obrad zajmowano się m.in. wprowadzeniem godzinowej stawki płacy minimalnej, także w kontekście przyszłych zadań inspekcji pracy.
 • Postępowanie inspektora pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy (9)
  Zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę jest nagminnie praktykowane przez pracodawców. W czasie kontroli inspektorzy pracy badają charakter świadczonej pracy. Wymaga to głębokiej analizy stanu faktycznego oraz zdobycia przez inspektora pracy dowodów potwierdzających istnienie stosunku pracy.
 • Delegowanie pracowników, szansa czy zagrożenie? (cz. I) (14)
  18 czerwca 2016 r. mija termin, w którym państwa członkowskie UE zobowiązane są wdrożyć do prawa krajowego postanowienia Dyrektywy 2014/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
 • SAWO 2016 (18)
  "Ograniczanie zagrożeń zawodowych związanych z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy" to tytuł II konferencji panelowej Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, zorganizowanej 26 kwietnia w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016, która odbyła się w dniach 26-28 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.
 • Bezpieczny dostęp do stref pracy maszyny (20)
  Pracodawca powinien w zakładzie stosować rozwiązania zapewniające bezpieczny dostęp i przebywanie pracowników w obszarach produkcyjnych oraz strefach ustawiania i konserwowania maszyn. Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście.
 • Instytucje partnerskie PIP za granicą (24)
  • Wielka Brytania - Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa; Dyrekcja Działań Terenowych; Dyrekcja ds. Niebezpiecznych Instalacji
 • W okręgach (26)
 • Niełatwo przeprowadzić kontrolę (27)
  Dezinformacja o miejscu siedziby firmy, ukrywanie tożsamości, korzystanie z długotrwałych zwolnień lekarskich to tylko niektóre z wybiegów stosowanych przez przedsiębiorcę, który nie chciał poddać się kontroli PIP.
 • Bezpiecznie, nawet na szczudłach... (28)
  Z jednej strony brak wykwalifikowanych rąk do pracy, z drugiej ciągłe poszukiwanie frontu robót i odpowiedniego zaopatrzenia. Tak wygląda codzienność małych firm budowlanych na terenie województwa opolskiego. Tak też można określić główne przyczyny zaniedbań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy. W związku z tym, zanim sezon prac budowlanych wystartował na dobre, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu przeprowadził w ramach programu "Budowa! STOP wypadkom" szkolenie dla właścicieli firm budowlanych działających na Opolszczyźnie. Na zaproszenie odpowiedziało 40 podmiotów.
 • Sobota na budowie (29)
 • Pierwsze takie mistrzostwa w Polsce (30)
  Ponad tysiąc osób odwiedziło 8 kwietnia 2016 r. Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie, na terenie którego odbyły się I Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań. Rywalizacja została objęta patronatem honorowym głównego inspektora pracy, a partnerem wspierającym wydarzenie był Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.
 • Żeby chciało się chcieć (32)
 • Nowości wydawnicze - aktualizacje (34)
 • Biblioteka (35)
 • Wypadek w wielopile (36)