Inspektor Pracy 2016/04

 • W Sejmie RP (3)
  • Posłowie przyjęli program PIP
   Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 10 marca 2016 r. w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018. Dokument przedstawił posłom główny inspektor pracy Roman Giedrojć, jednocześnie informując, że wprowadził pewne modyfikacje do programu zaprezentowanego w grudniu ub.r. Radzie Ochrony Pracy przez poprzedniego głównego inspektora pracy.
  • Rada o umowach cywilnoprawnych
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  O harmonizacji prawa; Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego; Spotkanie Klubu 150; Zasłużony dla ZZ "Budowlani"; Pamięci ofiar wypadków; Warsztaty edukacyjne; Dla służby BHP i związkowców; Nowy zastępca OIP w Warszawie
 • Trzeba podnieść inspekcję z kolan (6)
  Roman Giedrojć, główny inspektor pracy, w wywiadzie dla "Inspektora Pracy".
 • Zmiana warunków zatrudnienia nauczycieli (9)
  Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania świadczy pracę, co do zasady, w pełnym wymiarze zajęć i dlatego ograniczenie wymiaru zatrudnienia może być praktykowane wyłącznie jako wyjątek od zasady
 • Przyczyny obiektywne umów na czas określony (13)
  W katalogu zadań Państwowej Inspekcji Pracy znajduje się badanie umów zawartych na czas określony, a od 22 lutego 2016 roku także rejestrowanie umów zawartych z tzw. przyczyn obiektywnych, dlatego też warto przyjrzeć się orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącym tych przyczyn.
 • Święto drwali (16)
  W Spychowie odbyła się ogólnopolska konferencja dla zakładów usług leśnych, połączona z wystawą i pokazami maszyn stosowanych w leśnictwie, a także VII Święto Drwala, w ramach którego o Złotą Siekierę Nadleśnictwa Spychowo rywalizowali miejscowi pilarze. W obu imprezach uczestniczyło 27 lutego br. kilkaset osób z Polski i ze Słowacji.
 • Specjalistyczne maszyny leśne  (cz. II) (17)
  W pierwszej części tekstu o specjalistycznych maszynach leśnych wiele uwagi poświęcono opisaniu typów maszyn i ich możliwości przy pracach leśnych, pozyskiwaniu i zrywce drewna. W tym artykule zostały wskazane wymagania dotyczące tych maszyn oraz ich operatorów.
 • Niebezpieczna praca w lesie (24)
  Nieprzestrzeganie procedur i łamanie instrukcji doprowadziły do tragicznych wypadków, w których ucierpieli doświadczeni pracownicy leśni. Wieloletnia praktyka nie zawsze pozwala uniknąć zagrożeń w miejscu pracy.
 • Instytucje partnerskie PIP (25)
  Francja - Generalna Dyrekcja ds. Pracy funkcjonuje w ramach Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia, Kształcenia Zawodowego i Dialogu Społecznego. Pełni rolę jednostki centralnej w systemie inspekcji pracy we Francji; Krajowy Instytut Pracy, Zatrudnienia i kształcenia Zawodowego (INTEFP)
 • Orzecznictwo (27)
  • Ostrożnie z odrzucaniem zmian płacowych
   Odejście z firmy z powodu nieprzyjęcia nowych warunków zatrudnienia wynikających z zakładowego układu zbiorowego nie musi być traktowane jako zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 • Szkolenia prewencyjne w Wielkopolsce (28)
  Cykl szkoleń dla wykonawców i podwykonawców realizujących inwestycje budowlane na terenie Wielkopolski przeprowadzili w lutym i marcu br. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, w ramach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań informacyjno-edukacyjnych "Budowa. Stop wypadkom".
 • Nowości wydawnicze (29)
  Rodzice w pracy - Informator
 • Agrotech (30)
  W Kielcach po raz 22 odbyły się w dniach 18-20 marca 2016 r. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, największa w Polsce impreza rolnicza organizowana w halach. W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji kampanii PIP "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował stoisko informacyjne.
 • Z inspektorskiej praktyki (32)
  • Stolarze na zleceniach
   Duży zakład meblarski świadomie zatrudniał część załogi na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Firma tłumaczyła, że w czasie krótkotrwałej umowy zlecenia sprawdza przydatność nowych pracowników
  • Lojalność załogi chroni przed sankcjami
   Zatrudnieni, by zachować pracę, mogą tuszować łamanie prawa przez firmę, nawet gdy inspektor dysponuje dowodami nadużyć w postaci ewidencji czasu pracy.
 • Wspomnienie (33)
 • Biblioteka (35)
  Informacja okresowa - Akty prawne
 • Ręka pochwycona przez wilka (36)
  Niezastosowanie się do elementarnych zasad bezpieczeństwa przy obsłudze tzw. wilka do mięsa oraz brak należytego nadzoru były przyczynami wypadku, w wyniku którego pracownica w trakcie udrażniania maszyny doznała wielu urazów ręki.