Inspektor Pracy 2012/03

 • W Sejmie RP (3)
  O skuteczności realizacji funkcji kontrolnych PIP; O prawach pracownika wynikających z ubezpieczenia społecznego; 
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Czy warto się spotykać? (6)
 • Jak w Europie radzą sobie ze stresem? (7) Artykuł Anny Kucharskiej - psycholog z OIP Lublin 
 • Ewidencja czasu pracy (9)
  Zarówno dla sądu pracy, jak i dla inspektora pracy, dowodem na liczbą przepracowanych godzin może być każdy dokument, w tym również zapiski dokonywane przez pracowników, książki wyjść i wejść, elektroniczny system potwierdzania obecności.
 • Gdy pracownik zostaje rodzicem (13)
  Przedstawiamy szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, gwarantowane przez przepisy Kodeksu pracy, mające na celu przede wszystkim ochronę trwałości stosunku pracy oraz pogodzenie obowiązków pracowniczych z rodzicielskimi.
 •  Oto jestem (15)
 • W zakładach hutniczych i odlewniczych (18)
  Stosowanie środków ochronnych o nieodpowiednich parametrach w stosunku do istniejących zagrożeń lub też środków ochronnych, które utraciły cechy ochronne stwarza takie samo zagrożenie, jak dopuszczenie pracownika bez żadnych zabezpieczeń. Pozorowanie zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków wykonywania pracy może zmniejszyć czujność samych pracowników, a w konsekwencji powodować dodatkowe potencjalnie sytuacje wypadkowe.
 • Dyplom z konsekwencji (22)
  Nadinspektor Batarowski uważa, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy wymuszaniem pewnych zachowań poprzez karanie pracodawców, a trafianiem do ich świadomości za pomocą odpowiedniej metody, np. poprzez nagradzanie, które jego zdaniem jest najbardziej optymalnym sposobem osiągania określonych celów. Kary powinny być oczywiste w sytuacjach zawinionych przez pracodawców. Ale muszą być też na tyle dotkliwe, żeby pracodawca dokładnie zapamiętał, czego były konsekwencją. Powinien czuć się winnym zaniedbań.
 • Ujawnione zagrożenia (25)
  Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku skontrolował stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych. 
 • Prewencją w upadki i poślizgnięcia (26)
  Przez trzy lata inspekcja pracy, w tym OIP w Białymstoku, realizowała zadania prewencyjne w budownictwie. W roku ubiegłym zakończył się kolejny etap przedsięwzięcia Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki, poślizgnięcia, realizowany pod hasłem Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości! 
 • Czy jesteśmy gotowi na sukces? (27)
 • Przed i po kontroli (28)
 • Biblioteka (31)
  Informacja okresowa - akty prawne; Normy; Artykuły z czasopism 
 • Śmiertelna... ścinka (32)
  Podczas prac przy pozyskiwaniu drewna doszło do śmiertelnego wypadku pilarza. Powodem były rażące błędy w technice obalania drzewa.