Inspektor Pracy 2012/02

 • Emerytury pomostowe pod lupą inspekcji (3)
  Analiza i ocena kontroli związanych z problematyką prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, unormowaną w ustawie o emeryturach pomostowych, była jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 24 stycznia 2012 r. w siedzibie Sejmu.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • BUDMA 2012 (6)
  O bezpieczeństwie pracy na targach budownictwa - Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2012 - 24-27 stycznia 2012 r. 
 • Posłowie w GIP (8)
 • Niekończąca się opowieść (9)
  W związku ze zmianami w rozumieniu charakteru wykonywanej pracy pojawiła się szansa, że wynagrodzenia kierowców mogłyby być faktycznym odzwierciedleniem rodzaju ich pracy, doświadczenia zawodowego oraz odpowiedzialności.
 • Wykroczenia przed sądem (12)
  Uczestnictwo w postępowaniu sądowym daje możliwość nie tylko szerszego spojrzenia na pracę inspektora pracy, ale jest również okazją do obserwowania postępowania sądowego z perspektywy oskarżyciela. Kilka interesujących orzeczeń oraz spraw związanych z postępowaniem przed sądem wydaje się godnych uwagi. Orzeczenia zapadłe w przedstawionych sprawach funkcjonują już w obrocie prawnym. 
 • Konwencja o pracy na morzu (14)
  Dla nas, Polaków, rzeczywistość w żegludze morskiej jest mało budująca z uwagi na fakt, że armatorzy statków objętych konwencją MLC 2006 rejestrują statki pod tanimi banderami, stąd również nowa ustawa "żeglarska", jak i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie będą prawdopodobnie skierowane do realnych podmiotów.
 • Szkolą, doradzają, nagradzają (16)
 • Obrabiarki do metali (18)
  Chociaż termin dostosowania parku maszynowego do wymagań minimalnych upłynął 1 stycznia 2006 r., kontrole prowadzone przez inspektorów pracy w dalszym ciągu udowadniają, że wielu pracodawców nie podjęło nawet próby dokonania przeglądu i oceny maszyn pod względem spełniania przez nie wymagań minimalnych.
 • Okna pod kontrolą (22)
 • Kapitał dodany (24)
 • Stres można kontrolować (26)
  Rosnące zagrożenie. Skąd się bierze stres. Białe kołnierzyki do kontroli. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym 
 • Nowości wydawnicze PIP (28)
 • Zrozumieć niezrozumiałe (30)
 • Interaktywna symulacja komputerowa (31)
 • Tragedia na maszcie (32)
  W trakcie prac montażowych na nadajniku w Trzeciewcu 24-letni mężczyzna spadł z wysokości ponad 300 m. Pracował bez umowy, z nieodpowiednim sprzętem, bez wymaganych zabezpieczeń przewidzianych dla pracowników wykonujących prace alpinistyczne.