Inspektor Pracy 2012/05

 • W Sejmie RP (3)
  Szkolenia w zakresie bhp 
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Potrącenia z rzeczowych składników wynagrodzenia (6)
  Działania zmierzające do wypłaty wynagrodzenia tylko w formie rzeczowej lub wypłaty jej w formie rzeczowej w takiej części, że pracownik jest zmuszony utrzymywać siebie i rodzinę ze sprzedaży otrzymywanych od pracodawcy świadczeń rzeczowych, naruszają przepisy prawa
 • Samorządni czy zawsze praworządni? (10)
 • Zdążyć przed EURO 2012 ale czyim kosztem? (12)
  Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, a w szczególności te przy budowie dróg i autostrad nastręczają wiele problemów. Ich zrozumienie czy wyjaśnienie mogą ułatwić przedstawione w artykule spostrzeżenia, zdobyte doświadczenia i uzyskane efekty z tego typu kontroli prowadzonych na terenie budowy autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki 
 • AGROTECH 2012 (16)
 • Generator pomysłów (18)
  W dobrych fabrykach pieniądze przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa przenoszone są tam, gdzie pracują ludzie. Oni przecież najlepiej wiedzą, gdzie są zagrożenia, jak najlepiej im przeciwdziałać i, co w pierwszej kolejności zrobić, by je zlikwidować. Pracownicy w trosce o własne zdrowie i życie najlepiej zadbają o bezpieczeństwo pracy.
 • Wydawnictwa PIP (21)
  Polecany materiał szkoleniowy: Budownictwo. O bezpiecznej pracy na budowie autorstwa Dagmary Kupki 
 • Dobre praktyki w zatrudnianiu pracowników (22)
  Pracownik Zespołu ds. Pracowniczych jeździ na budowy spółki i rozmawia z nowo przyjętymi pracownikami na temat ich pracy, zadowolenia z niej bądź nie, ewentualnych problemów czy uwag. W ten sposób firma ma pełną wiedzę, w jakim stopniu dana osoba zaadaptowała się na określonym stanowisku pracy, w danej brygadzie, jaki ma kontakt ze współpracownikami czy przełożonymi, którzy również udzielają bieżących informacji na temat efektywności osoby lub postępów w pracy.
 • Na Narodowy, przez Modlin (24)
 • Niebezpieczny układ (26)
 • Pod inspektorską lupą (27)
 • Czego Jaś się nie nauczy... (29)
 • Biblioteka (31)
 • Wybuch na poddaszu