• Wodór – zielone złoto Bezpieczne magazynowanie – szanse i wyzwania
  W tej części sagi wodorowej przybliżymy tematykę magazynowania wodoru, stanowiącą wyzwanie dla jego dalszego skutecznego wdrażania w poszczególnych gałęziach przemysłu. Zatem pytanie, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi brzmi: „Czy (a jeżeli tak), to w jaki sposób możemy bezpiecznie magazynować wodór?" GOSPODARKA WODOROWA, SPOŁECZEŃSTWO WODOROWE, WODOROWE OGNIWA PALIWOWE… W ciągu ostatnich kilku lat pierwszy pierwiastek układu okresowego stał się światowym hasłem. Dzieje się tak, ponieważ ma szansę, aby sprostać dwóm głównym wyzwaniom w globalnym dążeniu do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r. Wodór – najlepiej zielony, ale także fioletowy, turkusowy czy niebieski. Zwolennicy wodoru, potrafią dla każdej jego odmiany przytoczyć wiele zalet, o czym mogliśmy przekonać się we wcześniejszych artykułach poświęconych tej tematyce. Skoro H2 to taki pożądany czynnik mogący zrewolucjonizować światową gospodarkę i pozytywnie wpłynąć na zmiany klimatyczne, to dlaczego wciąż nie stosujemy go na masową skalę? – Po pierwsze, wodór może pomóc w rozwiązaniu odwiecznego problemu nieciągłości energii. Źródła odnawialne nie są w stanie zapewnić stałych dostaw energii, ponieważ wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci. Przekształcając nadmiar energii wytworzonej w wietrzne lub słoneczne dni w wodór - gaz ten może stanowić tymczasowy magazyn energii, na którym możemy się oprzeć, gdy jej podaż ze źródeł odnawialnych jest niska lub zapotrzebowanie wyższe niż zwykle. – Po drugie, wodór może pomóc w dekarbonizacji obszarów, w których sama elektryfikacja nie wystarczy. Dobrymi przykładami są: ogrzewanie domowe i ciężkie procesy przemysłowe, takie jak produkcja stali i cementu, które są energochłonne i jako takie stanowią źródła o dużej emisyjności.
 • Badanie parametrów eksploatacyjnych drutu flexinolowego
  W artykule omówiono proces badania zachowania się drutu flexinolowego (materiał z pamięcią kształtu) poddanego wymuszeniom w postaci fali prostokątnej PWM o różnym wypełnieniu. Badano czasy reakcji przewodu na zadane wymuszenie, czas skrócenia się i wydłużenia dla różnych obciążeń. Słowa kluczowe: materiały SMART, flexinol, sterowanie W nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, szczególnie z zakresu mechatroniki, coraz częściej mają zastosowanie materiały inteligentne SMART (ang. smart: sprytny, bystry), które w wymuszony i kontrolowany sposób, pod wpływem działania układu sterowania, zmieniają swoje własności. Dlatego mogą być wykorzystywane zarówno jako aktuatory, jak i sensory. Do grupy materiałów SMART zaliczane są między innymi: materiały piezoelektryczne, magneto- i elektrostrykcyjne oraz materiały z pamięcią kształtu. Materiały piezoelektryczne wykorzystują proste (polegające na indukowaniu ładunku elektrycznego na powierzchni kryształu piezoelektryka pod wpływem przyłożonego do jego powierzchni ciśnienia), lub odwrotne zjawisko piezoelektryczne (odkształcanie się kryształu piezoelektryka spowodowane umieszczeniem do w polu elektrycznym). Zjawisko to występuje w kryształach o uporządkowanej budowie atomowej i symetrii. Do grupy piezoelektryków zalicza się m.in. [1 – 3]: kwarc, fluorek poliwinylidenu (PVDF), fosforan (V) glinu i galu czy niektóre materiały organiczne, ceramiczne i folie MFC. Piezoelektryki mają zastosowanie w układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, głównie jako tłumiki i generatory drgań. Materiały termosprężyste po podgrzaniu powyżej pewnej ustalonej temperatury zmieniają swój kształt (materiały z pamięcią kształtu). Chłodzenie wymusza powrót do kształtu wyjściowego. Wśród tych materiałów ponad 90% komercyjnych zastosowań mają stopy (SMA) na osnowie Ni i Ti (zwane nitinolami). 
 • ThermaSmart® Marine 2.0 Black – unikalna koncepcja izolacji dla sektora morskiego
  ThermaSmart® Marine 2.0 Black to kompletne rozwiązanie izolacyjne od Thermaflex, dedykowane do zastosowań w sektorze morskim. Rozwiązania stworzone z bezpośrednio ekstrudowanego, wysokiej jakości elastomeru termoplastycznego wzmocnionego folią aluminiową, doskonale sprawdzają się tam, gdzie występują wysokie wymagania dotyczące ochrony przed kondensacją – m.in. w przypadku rurociągów (głównie chłodniczych), kanałów wentylacyjnych, a także w systemach HVAC na jednostkach pływających. W środowisku morskim, skuteczna izolacja termiczna jest kluczowa dla zapewnienia optymalnej pracy systemów chłodzących.
 • Zdalne monitorowanie statusu maszyn i systemów
  Terminal IoT: szybka i prosta instalacja przemysłowych rozwiązań IoT – konfiguracja i monitorowanie danych za pośrednictwem usług w chmurze – łatwa modernizacja rozwiązań przemysłowego IoT w istniejących systemach – integracja wszystkich komponentów z systemem automatyzacji. W przemysłowym Internecie rzeczy (IIoT) wszystkie komponenty środowiska produkcyjnego są ze sobą połączone za pośrednictwem infrastruktury cyfrowej, co sprawia, że stają się one nieodzowną częścią procesu. Cyfrowe rozwiązania IoT oparte na danych bazują na pięciu podstawowych funkcjach: gromadzeniu, przetwarzaniu, transmisji i analizie danych, a także interakcji z operatorem. Stwarza to nowe możliwości wytwarzania dodatkowej wartości, jak na przykład poprawa całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) lub automatyczne tworzenie raportów zużycia energii w celu efektywnej kontroli systemu. Obecnie dane w przedsiębiorstwach są często gromadzone i przechowywane, ale nie są jeszcze wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 • Nowe aluminiowe filtro-regulatory firmy Emerson
  Zdolne do obsługiwania najwyższych prędkości przepływu, aluminiowe filtro-regulatory serii 641/642/643 marki ASCO™ umożliwiają producentom stosowanie kompletnych rozwiązań sterowania zaworami od jednego dostawcy. Firma Emerson wprowadziła na rynek nowe aluminiowe filtro-regulatory marki ASCO™ serii 641, 642 i 643, które maksymalizują wydajność procesu i ograniczają nieplanowane przestoje w szerokim zakresie zastosowań procesowych.
 • Nowe przepisy dotyczące maszyn
  W Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało 29 czerwca br. nowe rozporządzenie o maszynach. Nowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia.
 • Fałszywe aktualizacje systemu Windows – to może być atak ransomware
  Analitycy z FortiGuard Labs, podmiotu firmy Fortinet zajmującego się badaniem i analizą zagrożeń, zidentyfikowali nowy wariant ransomware o nazwie Big Head, który pojawił się w maju 2023 roku i zaatakował systemy Windows. Chociaż istnieją co najmniej trzy jego rodzaje, to wszystkie mają na celu wyłudzenie pieniędzy poprzez szyfrowanie plików na komputerach ofiar. Większość próbek ransomware Big Head, które analizował zespół FortiGuard Labs, została przesłana ze Stanów Zjednoczonych. 
 • Jak skopiować fabrykę, czyli cyfrowy bliźniak 4.0
  Czwarta Rewolucja Przemysłowa nie tylko dała technologiczne narzędzia, wręcz zintensyfikowała rozwój wielu wcześniej znanych technologii. Tak jest także w przypadku cyfrowego bliźniaka, który stał się „głównym bohaterem” kolejnej publikacji ASTOR w nurcie Przemysłu 4.0 – „Cyfrowy bliźniak 4.0. Jak budować cyfrowe bazy wiedzy w przemyśle” ASTOR prezentuje kolejną publikację, tzw. whitepaper, związaną z rewolucją przemysłową 4.0. Tym razem na tapetę wzięta została jedna z technologii z koła technologii przemysłu 4.0: cyfrowy bliźniak w kontekście procesów ciągłych, dyskretnych i intralogistycznych, w produkcji wsadowej i hybrydowej.
 • Sztuczna inteligencja wspomaga pracę wózka widłowego
  Nowa kamera wspomagania cofania Linde firmy Linde Material Handling (MH) odróżnia ludzi od przedmiotów w czasie rzeczywistym i wykorzystuje wielopoziomowy system ostrzegania, aby zapobiegać kolizjom między wózkami przemysłowymi a pieszymi w obszarach magazynowych i produkcyjnych. Inteligentna kamera wspomagania cofania, dostępna zarówno jako w pełni zintegrowane rozwiązanie w nowych pojazdach, jak i opcja modernizacji, może być używana samodzielnie lub w połączeniu z istniejącymi systemami wspomagającymi.
 • Korozja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  Niepożądane zmiany w strukturze materiału instalacji, lub w skrócie korozja – to zjawisko, które często dotyczy systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w budynkach. Jego skutków nie należy bagatelizować, gdyż mogą prowadzić do kosztownych komplikacji.
 • Targi SECUREX - profesjonalnie o bezpieczeństwie
  W ostatnich miesiącach słowo „bezpieczeństwo” odmieniane jest przez wszystkie przypadki, w najróżniejszych kontekstach. Umiejętność dostrzegania i usuwania zagrożeń to podstawa działania każdego podmiotu, niezależnie od skali i zasięgu funkcjonowania. W dniach 23–25 kwietnia 2024 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się Targi Zabezpieczeń SECUREX, skupiające się na zagadnieniu bezpieczeństwa budynków, osób, mienia i cyberprzestrzeni.

Dozór Techniczny - cały wykaz