• Wodór – zielone złoto. Ogniwa paliwowe czyli prąd z wodoru
  Ogniwo paliwowe wykorzystuje energię chemiczną wodoru lub innych paliw do czystej i wydajnej produkcji energii elektrycznej. Jeśli paliwem jest wodór, jedynymi produktami reakcji są energia elektryczna, woda i ciepło. Ogniwa paliwowe są wyjątkowe pod względem różnorodności ich potencjalnych zastosowań, mogą korzystać z szerokiej gamy paliw i surowców oraz dostarczać energię do systemów tak dużych jak elektrownia komunalna i tak małych jak laptop.
 • Druga rewolucja w konstrukcji lamp rentgenowskich
  Promieniowanie rentgenowskie jest obecnie szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach, m.in. w przemyśle, np. w kontroli mikrostruktury wytworzonych elementów. Ciągłe dążenie do miniaturyzacji, w takich dziedzinach jak elektronika również stwarza zapotrzebowanie na wykorzystywanie technik inspekcji, umożliwiającej osiąganie dużych powiększeń, przy zapewnieniu dużej rozdzielczości uzyskiwanego obrazu. Stąd też, obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój tzw. mikroskopii rentgenowskiej. Pomimo, że zasada działania lamp rentgenowskich pozostaje niezmienna od 100 lat, to wciąż obserwujemy rozwój ich technologii. W artykule zaprezentowano rozwój lamp rentgenowskich, poczynając od pierwszych lamp gazowanych do współczesnych rozwiązań. Słowa kluczowe: lampa rentgenowska, techniki NDT, emitery CNT.
 • III Konferencja „Przewóz towarów niebezpiecznych”
  Planowane zmiany w umowie ADR 2025, problematyka związana z butlami 11-kilowymi na gaz LPG, a także bezpieczeństwo paliw alternatywnych były głównymi tematami III Konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”.
 • Przedłużanie ważności certyfikatów Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii
  Urząd Dozoru Technicznego już od dziewięciu lat wydaje certyfikaty Instalatora OZE dla pięciu rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii: kotłów i pieców na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła i płytkich systemów geotermalnych. W artykule zostanie przedstawione, co i kiedy należy zrobić i jakie warunki muszą być spełnione, aby bezproblemowo i zgodnie z prawem przedłużyć ważność certyfikatu instalatora OZE.
 • Sztuczna inteligencja w systemach wizyjnych
  Większa produktywność i wyższa jakość — jak systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc firmom łatwo zautomatyzować procesy produkcyjne. Najnowsze osiągnięcia w zakresie analizy obrazu opartej na AI sprawiły, że systemy wizyjne stały się dostępne dla wszystkich firm, również tych bez zaplecza technicznego czy wiedzy programistycznej.
 • Czułość ludzkiej ręki w robotach
  Czułość ludzkiej ręki w złożonych pracach montażowych i transferowych stanowi wzorzec dla innowacyjnego modułu kompensacyjnego, który upraszcza istniejące procesy montażu i łączenia oraz udostępnia szeroką gamę nowych możliwości w automatyzacji. W dłuższej perspektywie efektor końcowy ma stać się podstawą dla samouczących się komórek produkcyjnych.
 • Ekologiczne chłodzenie centrów danych
  W związku z postępującą cyfryzacją wzrosło zapotrzebowanie na przetwarzanie informacji, a tym samym na zapewnienie ciągłości działania cyfrowej infrastruktury. W 2022 roku rynek klimatyzacji precyzyjnej dla centrów danych osiągnął wartość 3,5 mld dolarów. Szacuje się, że do 2026 roku będzie to już 6 mld dolarów. Ten wyjątkowy wzrost rynku odzwierciedla fakt, że w wielu przypadkach potrzebne są nowe technologie, aby nadążyć za zmianami. Jedną z nich jest chłodzenie cieczą, które staje się coraz bardziej popularne i jest szczególnie skuteczne w przypadku obliczeń o wysokiej gęstości danych wymaganych przez nowe zastosowania, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.
 • Plazma zamiast chemikaliów
  Czystość powierzchni elementów ma istotne znaczenie w procesie produkcji. Kolejne etapy procesu obróbki, takie jak spawanie, klejenie, uszczelnianie, lakierowanie, wykonywanie nadruków czy lutowanie, wymagają wcześniej usunięcia zabrudzeń, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości. Przemysłowe czyszczenie powierzchni z użyciem systemu Acerios, czyli opracowanej przez firmę Fronius technologii gorącej plazmy, wyróżnia się nieszkodliwością i efektywnością.
 • Przewiewne i wyrównujące temperaturę
  T-shirty i koszulki polo z kolekcji Mewa Basics Air zapewniają – dzięki specjalnym tkaninom funkcyjnym – przyjemne uczucie dla skóry nawet przy wysokich temperaturach.
 • Przenośny sprzęt spawalniczy
  Od kwietnia br. na rynku dostępne są nowe kompaktowe urządzenia firmy Kemppi do spawania metodami MIG/ MAG: Master M 205 i Master M 323.
 • Czujnik ciśnienia OEM dla mobilnych maszyn roboczych
  MH-4-CAN jest wydajnym, niezawodnym i niezwykle odpornym czujnikiem ciśnienia dla mobilnych maszyn roboczych.
 • Pomiar poziomu, gęstości i różnicy ciśnień bez kapilar
  Rozwiązanie OPTIBAR 5060 eDP, firmy KROHNE jest przeznaczone do pomiaru poziomu, gęstości i ciśnienia różnicowego w zbiornikach zamkniętych, jak również do pomiaru poziomu z kompensacją gęstości w zbiornikach otwartych.
 • Mini-Green Box – kompaktowy moduł wodorowy
  Podczas Forum H2POLAND 2023 polski oddział firmy Rockfin oraz estońskie przedsiębiorstwo OÜ Stargate Hydrogen Solutions ogłosiły zakończenie pierwszego wodorowego projektu pilotażowego oraz podpisanie umowy ramowej, poświęconej przyszłym projektom budowy systemów do produkcji wodoru.

Dozór Techniczny - cały wykaz