• Wodór – zielone złoto Infrastruktura przesyłowa i wpływ wodoru na materiały konstrukcyjne
  W momencie, gdy zapotrzebowanie odbiorcy na wodór staje się bardzo duże, dostarczanie gazu cysternami i butlowozami przestaje być ekonomicznie opłacalne. Wykorzystywane są wówczas dedykowane rurociągi wodorowe, które zapewniają wymagane objętości gazów. Obecnie w skali globalnej istnieje około 16 000 km rurociągów wodoru dostarczających wodór do rafinerii i zakładów chemicznych. Przykładowo między Belgią, Francją i Holandią istnieje gęsta sieć połączeń wodorowych. Liczne rurociągi wodorowe są też w miejscach uprzemysłowionych, tj. w Zagłębiu Ruhry w Niemczech lub wzdłuż południowo-wschodniej linii brzegowej w Stanach Zjednoczonych. W Niemczech do roku 2030 planowane jest oddanie kolejnych 1200 km sieci wodorowej. Przy budowie nowych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych wodoru można wykorzystać przepisy ASME B 31.12 (Hydrogen Piping and Pipelines). Jednym ze sposobów magazynowania nadmiarowej energii elektrycznej rokującym duże nadzieje są technologie power-to-gas, w których powstały np. w wyniku hydrolizy wody wodór, będący nośnikiem energii, zostaje zatłoczony i zmagazynowany w sieci przesyłowej gazu ziemnego. Takie rozwiązanie wpływa jednak na zmianę właściwości powstałej w sieci gazowej mieszaniny gaz ziemny-wodór, zarówno w stosunku do właściwości gazu ziemnego, jak i wodoru. Zmienione właściwości mieszaniny gaz ziemny- -wodór mogą wpływać na wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem systemu gazowniczego, w tym na prawidłowość prowadzenia pomiarów rozliczeniowych, a także na możliwość bezpiecznego wykorzystania takiej mieszaniny przez odbiorcę końcowego. Powstaje zatem pytanie: czy można obecną infrastrukturę służącą do dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego wykorzystać do przesyłu mieszaniny gazu ziemnego i wodoru lub transportu czystego wodoru?
 • Certyfikacja personelu NDT i zmiany w normie PN-EN ISO 9712
  Międzynarodowy problem jakości kadr NDT próbowano rozwiązać wydaniem i wdrożeniem kolejnych norm EN 473 (od 1996 do 2008 r.) oraz norm ISO 9712. W artykule przedstawiono zagadnienie certyfikacji personelu NDT w oparciu o dostępną normę PN-EN ISO 9712: 2022-09E oraz realizowany w KT7 PKN projekt prEN-ISO 9712: 2022P. Słowa kluczowe: badania NDT, certyfikacja personelu, normy Wprowadzenie Za kilka miesięcy Polski Komitet Normalizacyjny będzie obchodzić setną rocznicę działalności. W 1924 r. PKN, jako jeden z pierwszych został członkiem Międzynarodowej Federacji Krajowych Jednostek Normalizacyjnych (ISA), a tuż po wojnie w 1946 r. był w gronie założycieli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Gdy w 1961 r. utworzono Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) z przedstawicieli krajowych jednostek ISO, wówczas PKN stał się organizacją afiliowaną przy CEN. Przełom działalności PKN nastąpił równolegle z wejściem ustawy o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. PKN podjął intensywne prace dostosowawcze w celu przyjęcia do CEN przez wdrażanie norm zharmonizowanych z Dyrektywami Nowego Podejścia (zasada wzajemne uznawanie , notyfikacja i ujednolicenie prawa). Dopiero od 1 stycznia 2004 r. PKN stał się członkiem CEN (Comite Europeen de Normalisation). Oznaczało to pełne prawa w procesie tworzenia i opiniowania norm europejskich (EN), ale także zobowiązanie do uczestnictwa w pracy komitetów technicznych (TC) podkomitetów (SC) i grup roboczych (WG) oraz do współfinansowania CEN. Kwalifikacja personelu w normach EN Międzynarodowy problem jakości kadr NDT próbowano rozwiązać wydaniem i wdrożeniem kolejnych norm EN 473 (od 1996 do 2008 r.) oraz norm ISO 9712.
 • Komu najbardziej zagraża sztuczna inteligencja?
  Gorące dyskusje na temat sztucznej inteligencji toczyły się od dawna, ale po zeszłorocznej premierze chatbota ChatGPT OpenAI i jego ekspansji w wielu branżach, debaty te znacznie przybrały na sile. AI przygotowuje już grafiki, tworzy teksty, dokonuje skomplikowanych analiz, a nawet doradza w co inwestować. Jak algorytmy rewolucjonizują rynek pracy i czy rzeczywiście cyfrowy umysł może całkowicie zastąpić człowieka?. Rozwój sztucznej inteligencji nabiera tempa i rozmachu, a bieżący rok zdecydowanie upływa pod jej znakiem. Czym ona jest? To algorytmy systemowe, które potrafią dokonać szczegółowej analizy zależności między poszczególnymi elementami i automatycznie je odtwarzać. W praktyce algorytmy AI potrafią precyzyjnie kreować obrazy i zaawansowane teksty. Ze sztuczną inteligencją można rozmawiać czy zlecać jej konkretne zadania.
 • Zaawansowana sztuczna inteligencja w aplikacjach przemysłowych
  Czy wkrótce nie tylko specjaliści będą w stanie serwisować specjalistyczne, przemysłowe urządzenia? Firma ABB i Microsoft pracują nad wdrożeniem generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) do przemysłu, która usprawni analizę danych i pomoże podjąć właściwą decyzję zapobiegającą awarii urządzeń. GenAI to forma sztucznej inteligencji, która sama tworzy oryginalne treści – teksty, obrazy czy dźwięki – na podstawie pozyskanych danych. Przykładem są algorytmy wykorzystywane w ChatGPT. W przemyśle GenAI pomoże wykorzystać potencjał danych operacyjnych, które są generowane przez urządzenia i systemy sterowania w fabrykach, rafineriach czy zakładach energetycznych. Obecnie zdecydowana większość tych danych nie jest w ogóle wykorzystywana.
 • Nowy, wzmocniony włóknem materiał igutex TX3
  Firma igus wprowadza na rynek nowy niewymagający smarowania materiał wzmocniony włóknem. W punktach obciążonych powyżej 80 MPa, łożyska ślizgowe wykonane metodą wtrysku, z materiałów termoplastycznych mogą przekraczać swoje granice wytrzymałości. Firma igus rozszerzyła dotychczasowy asortyment standardowych łożysk ślizgowych o nową serię łożysk ślizgowych igutex, które są wykonywane metodą nawijania bardzo długiego włókna.
 • Unijne rozporządzenie AFIR wchodzi w życie
  W czerwcu 2023 r. w Polsce było już 1,5 raza więcej samochodów elektrycznych niż w tym samym okresie roku 2022. Jednak do poziomu rozwoju rynku elektromobilności obserwowanego u naszych zachodnich i północnych sąsiadów wciąż dużo brakuje. Przyjęte w lipcu br. przez Radę Unii Europejskiej rozporządzenie AFIR nakazuje rozbudowanie infrastruktury ładowania, a – jak wskazuje ekspert Eaton – czasu na to jest coraz mniej.
 • Przemysłowa Wiosna zaprasza w marcu 2024 roku!
  Salon Technologii Obróbki Metali wraz ze wszystkimi wydarzeniami towarzyszącymi okazał się w 2023 roku pełnym sukcesem. Zespół pracujący przy organizacji Przemysłowej Wiosny już pracuje nad tym, aby edycja 2024 była jeszcze lepsza! Targi spod znaku STOM w 2023 roku były absolutnie rewelacyjne, a świadczą o tym nie tylko liczby.
 • Nowe serie falowników od Parker Hannifin
  Firma Parker Hannifin wprowadziła dwie nowe serie napędów falownikowych prądu przemiennego, które spełniają najnowsze wymagania rynku przemysłowego. Modele AC15 i AC20, lokujące się pomiędzy istniejącymi seriami AC10 i AC30 firmy Parker, to falowniki średniej klasy oferujące bogaty zestaw możliwości bez dodatkowych kosztów związanych z funkcjami „napędów systemowych”, które nie zawsze są wymagane.
 • Roboty liniowe bardziej wszechstronne
  Firma Bosch Rexroth rozszerzyła swoją ofertę robotów liniowych, które są przeznaczone do różnych zastosowań w automatyce przemysłowej, o nowe kombinacje i wymiary osi. Podsystemy kartezjańskie obsługują teraz więcej różnych obszarów roboczych i obciążeń, i mogą być wykorzystywane np. do przenoszenia akumulatorów lub w logistyce wewnątrzzakładowej. Rozszerzona oferta robotów liniowych obejmuje osiem kombinacji osi w 68 rozmiarach.
 • Napędy NORD do wszystkich zastosowań dźwigowych
  Zadania dźwigów wymagają specjalnych napędów: ładunki muszą być bezpiecznie podnoszone, precyzyjnie ustawiane i delikatnie odstawiane, również przy równoczesnych ruchach dźwigów i wózków. NORD DRIVESYSTEMS ma do tego odpowiednie rozwiązania napędowe.
 • Koła i zestawy kołowe pochłaniające wibracje i zapewniające cichą pracę
  W ofercie firmy Elesa+Ganter są dostępne nowe koła i zestawy kołowe skonstruowane z myślą o zastosowaniach, które wymagają cichej pracy i chronienia urządzeń przed wibracjami. Nowy produkt ma oznaczenie RE.F1 i cechuje się odpornością na czynniki atmosferyczne, alkohole, glikole, słabe kwasy organiczne i nieorganiczne oraz parę wodną, co sprawia, że sprawdzi się przy uniwersalnych zastosowaniach w wielu branżach przemysłowych.
 • Ogranicznik przepięć z funkcją monitorowania w czasie rzeczywistym
  Technologie cyfrowe nabierają coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstw. Oprócz strategii digitalizacji, technologie te obejmują również ocenę danych, ponieważ usługi oparte na danych mają kluczowe znaczenie dla określenia sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa w przyszłości. Strategię tę wspiera również nowy ogranicznik przepięć VPU AC IoT firmy Weidmüller,, który łączy funkcje wydajnego ochronnika przeciwprzepięciowego z funkcjami inteligentnego urządzenia IoT. Jednocześnie nowe ograniczniki przepięć VARITECTOR PU AC IoT zapewniają również najwyższy stopień ochrony dla przemysłowych sieci energetycznych.
 • Modułowe centra danych odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową
  Operatorzy centrów danych nieustannie potrzebują zwiększać ilość dostępnej w tych obiektach mocy obliczeniowej, ale ich potencjalni klienci nie zawsze mogą sobie pozwolić na długie oczekiwanie na budowę nowej infrastruktury. Odpowiedzią na te problemy są modułowe centra danych, które ułatwiają szybkie zwiększenie pojemności obiektu w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu sieci informatycznej i nie wpływa na bieżące funkcjonowanie firm.
 • Targi SECUREX – profesjonalnie o bezpieczeństwie
  W ostatnich miesiącach słowo „bezpieczeństwo” odmieniane jest przez wszystkie przypadki, w najróżniejszych kontekstach. Umiejętność dostrzegania i usuwania zagrożeń to podstawa działania każdego podmiotu, niezależnie od skali i zasięgu funkcjonowania. W dniach 23–25 kwietnia 2024 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się Targi Zabezpieczeń SECUREX, skupiające się na zagadnieniu bezpieczeństwa budynków, osób, mienia i cyberprzestrzeni.

Dozór Techniczny - cały wykaz