• AGV – nowoczesny transport ładunków
  Wózki transportowe to środki transportu wewnętrznego, które służą do przemieszczania towarów na ograniczonym terenie. Mogą być wykorzystywane w magazynach, firmach logistycznych i transportowych. Choć nie wszystkie wózki transportowe podlegają dozorowi technicznemu, to zgodnie postanowieniami UDT rozróżnia się dwa główne typy tych pojazdów: wózki podnośnikowe i unoszące. Wózki podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu. Są to maszyny, wyposażone w mechaniczny, elektryczny lub hydrauliczny napęd podnoszenia.
 • Wybrane zagadnienia przepływowe turbiny gazowej pracującej w tłoczni gazu ziemnego
  W niniejszym artykule przedstawiono cieplno-przepływowe obliczenia turbiny gazowej, stanowiącej napęd sprężarki w tłoczni gazu ziemnego. Wartości parametrów wejściowych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń przyjęto na podstawie danych technicznych tłoczni zasilających polski odcinek gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, w których pracują turbiny gazowe SGT-600 firmy Siemens, o mocy 25,3 MW.
 • Ocena jakości napoin fazy międzymetalicznej Fe3Al wykonanych w technologii napawania TIG na przylgniach zaworów
  Prace badawcze dotyczące zużycia zaworów prowadzą do opracowywania nowych materiałów do produkcji zaworów oraz udoskonalania technologii ich wytwarzania. W artykule omówiono metodę uzyskania spoiwa z fazy międzymetalicznej Fe3Al oraz sposób napawania TIG na przylgnię zaworu. Wykonane napoiny poddano ocenie jakościowej przy wykorzystaniu badania radiografii przemysłowej (RT).
 • Czym jest dźwignia przełączająca i do czego służy?
  Przy zmianie ustawień maszyn i urządzeń ich operatorzy zmagają się z problemem potencjalnych usterek, awarii oraz wydłużającego się czasu przezbrajania. W tym artykule na przykładzie dźwigni przełączających serii ELC prezentujemy, jak zachować precyzję pozycjonowania mechanizmów, jak ułatwić szybki odczyt pozycji oraz jak mieć pewność, że regulacja została w 100% poprawnie wykonana.
 • Diagnostyka urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych – relacja z sympozjum
  W dniach 4 – 5 listopada 2021 r. odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo- Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. I/XXIII Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH, którego tematem przewodnim w tym roku była „Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki”. Sympozjum po raz pierwszy odbywało się w formie zdalnej. Mimo zmienionej formuły wydarzenie zgromadziło imponujące grono firm i instytucji wspierających je prestiżowo i merytorycznie. Patronat Honorowy nad Sympozjum sprawowały Urząd Dozoru Technicznego, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.
 • Sukces „Przemysłowej Jesieni”
  Ponad 10 tysięcy branżowych zwiedzających odwiedziło przemysłowe wystawy spod znaku STOM oraz METAL. Niemal 500 wystawców prezentowało w 7 halach to, czego poszukiwali branżowi zwiedzający – obrabiarki, wycinarki, giętarki, całe linie zrobotyzowane, specjalistyczne maszyny dla odlewnictwa, spawarki, mikroskopy. Tak szeroki zakres branżowy pozwolił zdobyć przedsiębiorcom naprawdę szeroki wachlarz nowych kontaktów. 
 • Za nami V edycja targów Warsaw Industry Week
  Największe wydarzenie sektora przemysłowego w Europie Środkowo- Wschodniej odbyło się w dniach 08.11.2021 a 10.11.2021 w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy. Swoje produkty, usługi i rozwiązania zaprezentowały setki wystawców.
 • Czujniki, dane i analiza: nowoczesne monitorowanie rozdzielnic
  Dane to podstawa działania zakładów przemysłowych oraz energetycznych. Zbieranie i inteligentne wykorzystywanie informacji są kluczowe dla niezawodnego działania systemów. W przypadku dystrybucji energii wystarczy poluzowany punkt łączenia szyn zbiorczych, usterka połączeń kablowych czy zanieczyszczona wentylacja rozdzielnicy, aby doprowadzić do kosztownej awarii. By ich uniknąć potrzebne są nowoczesne systemy monitorowania. Klasyczną termowizję zaczynają zastępować inteligentne systemy bazujące na czujnikach i bieżącej analizie danych. Rozwiązania termowizyjne nie zawsze skuteczne Termowizja to jeden z najlepszych sposobów identyfikowania zagrożeń, które wynikają z niewłaściwego stanu połączeń prądowych.
 • Energetyka w chmurze na Politechnice Krakowskiej
  Studenci i doktoranci Politechniki Krakowskiej mogą poznawać Przemysł 4.0 nie tylko w teorii. Wkrótce w ramach zajęć zaczną tworzyć symulacje z wykorzystaniem cyfrowej rozdzielnicy podłączonej do chmury obliczeniowej.

Dozór Techniczny - cały wykaz