• Błąd w DZPW, czy celowe działanie? Czyli jak powstają dodatkowe koszty
  DZPW (dokument zabezpieczenia przed wybuchem) jest formalnym dokumentem, do którego posiadania zobowiązany jest każdy zakład, w którym magazynuje się lub przetwarza gazy, ciecze palne, palne pyły mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Realia rynkowe są jednak zupełnie inne – ogromna część polskich zakładów przemysłowych nie posiada opracowanego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Powodem takiego stanu rzeczy jest najczęściej brak wiedzy o tym wymaganiu prawnym. Informacja o konieczności posiadania takiego dokumentu często wypływa podczas odbiorów przeprowadzanych przez straż pożarną, lub w trakcie audytów ubezpieczycieli. Wówczas pojawia się potrzeba szybkiego uzupełnienia braków, a niestety to nie jest takie proste. Co więcej, działanie „ad-hoc” może prowadzić do powstania dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów.
 • Problematyka i zastosowanie układów centralnego smarowania w maszynach budowlanych i drogowych
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie w większości wyposażone są obecnie produkowane maszyny budowlane oraz drogowe. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania. Słowa kluczowe: pompa, smarowanie, układy smarowania Wprowadzenie Istotą procesu smarowania jest doprowadzanie wymaganego środka smarnego, w określonej ilości, do zespołu tribologicznego. Ma to za zadanie ograniczenie tarcia elementów współpracujących oraz powstających w wyniku tarcia strat mocy, usuwanie zanieczyszczeń dostających się do tych elementów, odprowadzanie ciepła, a także tłumienie drgań, zmniejszanie powstających luzów – ogólnie zapewnienie odpowiednich warunków pracy.
 • Wibroakustyka – pełnoprawna dyscyplina naukowa z polskimi korzeniami
  Wibroakustyka powstała z chęci realizacji postulatu, by hałas i drgania mechaniczne rozpatrywać łącznie jako podobne formy propagacji energii, najczęściej pasożytniczej (choć zdarza się tę energię również wykorzystywać w maszynach wibracyjnych), stanowiące przy tym źródło informacji o stanie obiektu. Czy jednak zdefiniowanie tego wspólnego obszaru jest tożsame z „własną aksjomatyką i językiem”? Teoria drgań i akustyka dostarczyła (i dostarcza dalej) wibroakustyce modeli matematycznych. Analiza sygnałów wniosła interpretację obserwacji rzeczywistości. Wibroakustyka musi to jakoś połączyć. Musi dysponować językiem pozwalającym na wspólną interpretację wyników obliczeń modelowych i wyników pomiarów. Można zatem spróbować zdefiniować podstawy przedmiotu, wychodząc z relacji obserwowany sygnał H model matematyczny. Żądamy zgodności wyników wyselekcjonowanej (interesującej nas) części obserwacji z modelem matematycznym z dokładnością co do niedoskonałości naszego opisu i błędów pomiarowych. Wychodząc z takiego postulatu, można ściśle zdefiniować wszystkie podstawowe zadania wibroakustyki. Tym samym można stwierdzić, że wychodząc z relacji sygnał H model, można w sposób logiczny wyłożyć spójną całość wibroakustyki, co pośrednio dowodzi faktu, że jest to dobrze zdefiniowana dziedzina naukowa. Słowa kluczowe: aksjomatyka, dyscyplina naukowa, wibroakustyka Termin wibroakustvka używany jako określenie wyodrębnionej dyscypliny naukowej jest stosunkowo nowy. Po raz pierwszy pojawił się około 40 lat temu z inicjatywy profesora Zbigniewa Engela i od razu wzbudził poważne kontrowersje, zarówno ze względów logiczno-semantycznych, jak i potrzeby definiowania nowej dziedziny wiedzy. O ile jednak w dalszym ciągu można by dyskutować, czy „zlepek” słów wibro i akustyka ma sens, o tyle fakt istnienia nieźle zdefiniowanej dyscypliny naukowej nie budzi dzisiaj wątpliwości.
 • Jak instalować na statku szafy sterownicze, rozdzielnice okrętowe oraz inne urządzenia?
  Od jednostek pływających po różnego typu akwenach wymagana jest wysoka niezawodność. Wynika to z faktu, że nawet drobna usterka na okręcie znajdującym się wiele mil od lądu, może wywołać problem o dużej skali. Potencjalna awaria stanowi zagrożenie dla załogi oraz może powodować bardzo duże koszty. Dlatego istotnym zagadnieniem przy projektowaniu i budowie statków jest kwestia odpowiedniego montażu urządzeń w taki sposób, by eliminując wibracje wydłużyć ich żywotność. Żywotność urządzeń na statkach Ogólna niezawodność statku jest wypadkową bezawaryjności jego części składowych, do których możemy zaliczyć m.in.: – urządzenia mechaniczne, – elektryczne, – nawigacyjne, – radiowe, – rozdzielnice – oraz urządzenia automatyki i zdalnego sterowania. Jakość zastosowanych urządzeń oraz podzespołów ma istotny wpływ na ich żywotność, ale ze względu na specyficzne warunki pracy, równie ważną kwestią jest ich poprawny montaż. Dla większości urządzeń (nie będących źródłem drgań) prawidłowy montaż polega na ich odizolowaniu od wibracji, występujących na statku oraz na tłumieniu obciążeń udarowych (wstrząsów).
 • Najczęstsze cyberzagrożenia dla systemu monitoringu
  Podstawowymi elementami, które należy chronić w każdym systemie IT są poufność, integralność i dostępność. Każdą sytuację, która niekorzystnie wpływa na którykolwiek z tych czynników, trzeba traktować jako incydent, który może wpłynąć na bezpieczeństwo cybernetyczne systemu. Przyjrzyjmy się najczęstszym zagrożeniom i słabym punktom, które sprzyjają naruszeniom. Zaniedbywanie aktualizacji oprogramowania Każda sieć IT jest narażona na cyberryzyka: wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie czy ataki ze strony hakerów. Zaniedbywanie aktualizacji systemowych i instalacji pakietów poprawek może tworzyć luki, które w połączeniu z drobnymi błędami ludzkimi otworzą drogę do systemu cyberprzestępcom.
 • Bosch Rexroth łączy maszyny samojezdne z Internetem za pomocą elastycznej platformy Bosch IoT
  Suite Bosch Rexroth jest doświadczonym partnerem w hydraulice mobilnej. Korzystając z zelektryfikowanych, elektronicznych i cyfrowych rozwiązań, wspiera klientów w Transformacji Maszyn Mobilnych. Maszyny do zbiorów, które wykonują precyzyjne prace rolnicze, potężne maszyny budowlane, które automatycznie niwelują i dokonują eksploatacji terenu oraz maszyny magazynowe wyposażone w lokalnie zeroemisyjne napędy elektryczne. BODAS Connect – All-in-one Connectivity – kompleksowe rozwiązanie dla maszyn samojezdnych.
 • Manipulatory przeładunkowe dla logistyki
  Obecnie branża logistyczna stoi przed znaczącymi wyzwaniami. Sprzedaż online przekracza kolejne maksima, zamówień jest coraz więcej – oczekiwania klientów też są wysokie. Aby sprostać zapotrzebowaniu należy stać się bardziej wydajnymi i pracować szybciej. Jednocześnie należy chronić zdrowie swoich pracowników, dlatego warto zainwestować w ergonomiczne urządzenia podnoszące – manipulatory podciśnieniowe. Szybko i ergonomicznie – bezpieczna i szybka praca z podnośnikiem JumboFlex Jeden na trzech kupujących online składa teraz kilka zamówień co tydzień. W 2019 roku sprzedaż online wzrosła w Polsce o ponad osiemnaście procent w porównaniu z rokiem poprzednim (najwięcej w Europie). Jest to wynik badania e-commerce przeprowadzonego przez Cushman&Wakefield. Producenci, sprzedawcy i dostawcy usług logistycznych muszą zatem odpowiednio zoptymalizować swoje procesy – zwłaszcza będą doświadczonym kryzysem spowodowanym pandemią.
 • Bezpieczne monitorowanie stref ochronnych
  Firma Pilz oferuje nowe czujniki radarowe wraz z modułem analizującym do bezpiecznego monitorowania stref ochronnych – Bezpieczne monitorowanie stref ochronnych, w tym instalacji wykorzystujących roboty. Aby zapewnić bezpieczne monitorowanie strefy ochronnej, również w trudnych warunkach przemysłowych, firma Pilz oferuje kolejny produkt w ramach radarowego systemu bezpieczeństwa PSENra-dar. Nowy czujnik PSEN rd1.2 może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem kategorii 3/PL d i może teraz bezpiecznie chronić również instalacje wykorzystujące roboty.

Dozór Techniczny - cały wykaz