• Jak prosto i szybko zamontować osłonę lub wygrodzenie?
  Uchwyty PC i PPR to oferowane przez Elesa+Ganter elementy ułatwiające montaż płyt z poliwęglanu, szkła i blachy. Wybór takiego rozwiązania oznacza, że w osłonach nie trzeba wiercić otworów montażowych. Uchwyty PPR dodatkowo nadają się do mocowania stalowych siatek zgrzewnych z drutu na ramach z profili kwadratowych. W niniejszym artykule prezentujemy, jak i gdzie stosować wymienione uchwyty, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Wymagania Dyrektywy Maszynowej Myśląc o osłonie maszyny, musimy pamiętać o wymogach Dyrektywy Maszynowej 2006/42/CE, która mówi nam o tym jakie kryteria powinna spełniać obudowa, aby uznać ją za bezpieczną. Nasze rozwiązania w postaci uchwytów PPR i PC idealnie wpisują się w ten standard, a niniejszy artykuł pozwoli lepiej zrozumieć do jakich zastosowań użyć jednego i drugiego.
 • Inteligentne zarządzanie procesami spawania jako element przewagi nad konkurencją
  Przemysł 4.0 jest teraz na ustach wszystkich. Należy ona do najważniejszych tematów w społeczeństwie, polityce i gospodarce. A jak wygląda cyfryzacja w zakładach obróbki metali? Co ona oznacza w odniesieniu do techniki łączenia wraz z różnymi procesami spawania? Jakie skutki ma połączenie urządzeń i podzespołów w cyfrową sieć i jakie korzyści przynosi ona firmie? Na pierwszym planie jest rentowność i konkurencyjność. Analiza, optymalizacja i udokumentowanie parametrów spawania. Zapewnienie stabilnych procesów spawania z możliwie niewielkim wypaczeniem, zwiększając jednocześnie w ten sposób rentowność. To wszystko stanowi wyzwanie dla firm zajmujących się obróbką metali, aby zachować konkurencyjność również w przyszłości. Główną rolę pełni w tym przypadku kompleksowa cyfryzacja. Na przykład firma Fronius prowadzi w miejscowości Wels Centrum Prototypów, w którym już teraz znalazło zastosowanie wiele cyfrowych rozwiązań z zakresu spawalnictwa i innych urządzeń nowoczesnych technologii. Centrum Prototypów umożliwia przy tym oczywiście rejestrowanie spawania prototypowego. Stanowi to jednak również przykład, w jaki sposób w praktyce może wyglądać Przemysł 4.0.
 • Badania porównawcze odporności na zginanie i energochłonnności profili ceowych zamkniętych i specjalnych
  W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych wytrzymałości na zganianie pod względem energochłonności profili stalowych: ceownika 80 mm, kwadratu uzyskanego z połączenia dwóch takich ceowników oraz specjalnego profilu Sigma – Σ, stosowanego do ochronnych barier drogowych. Inspiracją był wypadek drogowy, podczas którego samochód osobowy uderzył w barierę ochronną z prędkości powyżej 100 km/h pod stosunkowo dużym kątem.
 • AKZE w Polsce - Wpływ czasu stabilizacji wycieku na uzyskiwane wartości współczynnika m
  Znacząca liczba połączeń kołnierzowych stosowanych głównie w instalacjach petrochemicznych, gazowniczych czy chemicznych obliczana jest algorytmem opisanym w ASME Code Division 1 Section VIII. Aby możliwe było przeprowadzenie tych obliczeń, a w szczególności wymaganej siły zacisku uszczelki, konieczna jest znajomość wartości jej współczynników obliczeniowych m i y. O ile wyznaczane wartości współczynników y mieszczą się w zakresie oczekiwań i mają sens techniczny, o tyle uzyskiwane wartości współczynników m, a głównie ich wysokie wartości, powodują konieczność szczegółowej analizy przeprowadzanych badań i uzyskiwanych wyników. Zastosowanie wysokich wartości współczynników m praktycznie może przekreślić możliwość spełnienia warunków wytrzymałościowych elementów przeliczanego złącza kołnierzowego narzuconych przez wspomniany algorytm.
 • Postępy w diagnostyce rozwoju uszkodzenia materiałów poddawanych symulowanym obciążeniom eksploatacyjnym – blaski i cienie
  Rozwój uszkodzeń wskutek obciążeń eksploatacyjnych w materiałach stosowanych w energetyce lub przemyśle motoryzacyjnym badany jest przy użyciu metod niszczących i nieniszczących. Wśród technik o charakterze niszczącym można wymienić testy zmęczeniowe lub próby pełzania, a nieniszczących metody ultradźwiękowe, magnetyczne, a ostatnio coraz częściej wykorzystywane nowatorskie techniki optyczne. W artykule przedstawiono zastosowanie technik optycznych, takich jak: cyfrowa korelacja obrazu (DIC) i elektroniczna interferometria plamkowa (ESPI) do monitorowania uszkodzeń zmęczeniowych z uwagi na ich dużą przydatność w skutecznej identyfikacji miejsc inicjacji uszkodzenia i jego rozwoju.
 • Zielone światło dla Targów
  W światowym Dniu Targów 2 czerwca rząd ogłosił decyzję o odmrożeniu branży targowej, która jak zapowiadają organizatorzy wystaw, faktycznie ma szansę ruszyć we wrześniu. O znaczeniu targów dla gospodarki rozmawiali szefowie największych ośrodków targowych w Polsce, samorządowcy, biznesmeni i, przedstawiciele świata kultury podczas konferencji online – Zielone Światło dla branży.
 • Badania ultradźwiękowe PA osiowych wrębów wału i stopek łopatek stopni L-0 wirników NP turbin parowych dużej mocy – B+R i walidacja
  Na podstawie wieloletnich własnych doświadczeniach autorzy przedstawiają w artykule główne założenia i osiągnięcia programu B+R w zakresie badań wrębów wału i stopek łopat ostatnich stopni wirników niskoprężnych (NP) z zastosowaniem techniki ultradźwiękowej Phased Array. Stosowane w Polsce aplikacje tej techniki są praktycznie nieskuteczne, ponieważ nie zapewniają odpowiedniej wykrywalności uszkodzeń istotnych dla bezpiecznej eksploatacji. Zaawansowany defektoskop PA bez dedykowanego wyposażenia i kompleksowego podejścia nie zapewnia skutecznej diagnostyki osiowych wrębów i stopek łopatek wirników NP turbin energetycznych. Autorzy przedstawiają nieciągłości wykryte w zamkniętej turbinie oraz sposób weryfikacji stosowanej procedury badań.

Dozór Techniczny - cały wykaz