• Zawory SAFEMAX, a bezpieczeństwo maszyn w układach pneumatycznych
  Podstawowym założeniem konstruktora jest zaprojektowanie maszyny jak najbardziej wydajnej i efektywnej. Realizując ten cel należy uwzględnić bezpieczeństwo operatora. Projektowanie i produkcja maszyn powinny ograniczyć do minimum ewentualne zagrożenia przy ich obsłudze. Osiągnięcie 100% bezpieczeństwa eksploatacji maszyn nie jest możliwe (wg danych statystycznych ponad 70% wypadków przy pracy jest związanych z maszynami).
 • XIV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021 Online
  Targi INTARG® 2021 Online są jednym z najbardziej renomowanych wydarzeń prezentujących i promujących wynalazki i innowacje – nie tylko w Europie, ale również na świecie. To networkingowa platforma promocji innowacyjnych produktów i technologii. Wydarzenie wspierane jest przez prestiżowe instytucje krajowe oraz zagraniczne. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie osób i instytucji za osiągnięcia i zasługi w dziedzinie wynalazczości.
 • Zwiększanie bezpieczeństwa w branży wynajmu maszyn
  Wynajem maszyn przemysłowych staje się coraz bardziej popularny w przemyśle budowlanym i wydobywczym, a wiele firm decyduje się obecnie na wynajem zamiast kupna sprzętu. W rzeczywistości analitycy rynku przewidują, że branża wynajmu maszyn wzrośnie o 11% w ciągu najbliższych trzech lat, ponieważ firmy budowlane szukają sposobów na zwiększenie wydajności. Jednak, chociaż dostawcy usług wynajmu maszyn mają obowiązek zapewnić odpowiednią konserwację maszyn i ich przydatność do określonego celu, to powinni również zapewnić, aby sprzęt spełniał potrzeby klientów w zakresie bezpieczeństwa zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.
 • Obiecujący rok 2021. Czekamy na targi ITM INDUSTRY EUROPE
  Wyjątkowa atmosfera biznesowych spotkań, gwar wystawców i zwiedzających, dźwięk pracujących maszyn oraz paleta nowości dla przemysłu 4.0 – na to od miesięcy czekają sympatycy targów ITM INDUSTRY EUROPE. Nastroje są optymistyczne, organizatorzy intensywnie pracują nad najbliższą edycją wydarzenia zaplanowaną na 31.08 – 3.09.2021. Wygląda na to, że będą to w tym roku pierwsze – na taką skalę – targi dla przemysłu w tej części Europy.
 • Fluke wprowadza na rynek proste kamery termowizyjne TiS55+ i TiS75+
  Nowa seria prostych w obsłudze kamer termowizyjnych ma pomagać we wdrażaniu programów konserwacji zapobiegawczej. Nowe kamery – TiS55+ i TiS75+ przeznaczone są dla techników i podwykonawców, którzy oprócz wymagań dotyczących wyszukiwania i usuwania awarii, inspekcji okresowych i konserwacji zapobiegawczej, potrzebują także jak najwyższej jakości obrazu i zaawansowanych funkcji.
 • Dlaczego pojazdy autonomiczne nie lubią deszczu?
  Nie tylko kierowcom trudniej się prowadzi podczas opadów atmosferycznych. Okazuje się, że problemy z jazdą w takich warunkach ma także sztuczna inteligencja. Autonomiczna jazda Paradoksalnie do największej liczby wypadków drogowych dochodzi podczas dobrych warunków atmosferycznych. Brak opadów, sucha nawierzchnia i ładna pogoda to warunki, które statystycznie sprzyjają przekraczaniu dozwolonych limitów prędkości.
 • Czujniki z certyfikacją ATEX oraz SIL2/ PLd
  TWK wprowadza na rynek nowy enkoder bezpieczeństwa służący do ochrony przeciwwybuchowej, zgodny ze standardem ATEX, strefy 1/ 21. Posiada dodatkowo certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2/ poziom wydajności d. Istnieje wiele różnych zastosowań. Są proste i są złożone. Są modele niedrogie i są kosztowne. Do zastosowań bezpiecznych i niebezpiecznych. Niektóre czujniki nadają się nawet do atmosfer zagrożonych wybuchem.
 • Uszkodzenia lin nośnych w rejonach zawieszeń naczyń wyciągowych
  W artykule przedstawiono uszkodzenia eksploatacyjne lin wyciągowych na ich odcinkach znajdujących się w zaciskach sercówkowych dwustronnego działania i innych zawieszeń górniczych naczyń wyciągowych lub w ich pobliżu. Omówiono przyczyny takiego stanu lin. Przedstawiono wyniki analizy naprężeń w linie, w zacisku na przykładzie jednego z górniczych wyciągów jednolinowych. Wprowadzenie Liny wyciągowe są jednym z najbardziej obciążonych i odpowiedzialnych elementów górniczego wyciągu szybowego (GWSz) z uwagi na stałe występowanie złożonego układu naprężeń roboczych statycznych i dynamicznych (rozciągających, zginających, stycznych i innych) oraz naprężeń wynikających z ich zamocowania w zaciskach zawieszeń różnych konstrukcji. Wpływa to na mniejszą trwałość lin nośnych w porównaniu z innymi elementami górniczego wyciągu szybowego. Prowadzi także do zwiększonego zużycia drogich lin wyciągowych, a tym samym do podwyższenia kosztów eksploatacji GWSz. Czas pracy lin nośnych w górniczych urządzeniach wyciągowych eksploatowanych w górnictwie polskim jest mocno zróżnicowany i wynosi od ponad 3 lat do zaledwie kilkunastu miesięcy. Na trwałość lin nośnych wpływ mają czynniki związane z ich konstrukcją i produkcją (jakość materiału drutów, niewłaściwe skręcenie drutów w splotki i splotek w linę, parametry konstrukcyjno-technologiczne liny), jak również czynniki eksploatacyjne (prawidłowy dobór konstrukcji liny do konkretnych warunków pracy urządzenia wyciągowego, zużycie mechaniczne, uszkodzenia korozyjne lub nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących eksploatacji lin, zmienne obciążenie liny itd.). Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znaczny procent odłożonych lin nośnych w głównych urządzeniach wyciągowych spowodowany został wyłącznie pękaniem drutów (często skorodowanych lub startych) na niewidocznym odcinku liny zamocowanym w zawiesiu lub w jego pobliżu.
 • Zagrożenia procesowe i wybuchowe na liniach podawania oraz mielenia węgla i biomasy
  W artykule omówiono wybrane problemy techniczne i procesowe układów nawęglania oraz instalacji biomasy w energetyce w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego (konstruktywna ochrona przed wybuchem). Przedstawiono zagrożenia, które niosą za sobą zanieczyszczenia zawarte w surowcach dostarczanych do układów nawęglania i instalacji przyjęcia biomasy leśnej. Omówiono wady i zalety konstruktywnych technik zabezpieczenia przed wybuchem w przypadku ich stosowania do zabezpieczenia silosów i zbiorników magazynowych oraz instalacji odpylania (filtry). Materiał zawiera ponadto wyjaśnienie znaczenia odpylania/aspiracji w układach nawęglania i instalacjach biomasy oraz praktyczne znaczenie wybranych parametrów palności i wybuchowości pyłów węgli i biomasy. Omówiono również racjonalne techniki zabezpieczenia młynów wentylatorowych (mielenie węgla brunatnego), walcowo-misowych i kulowo-misowych zespołów młynowych (mielenie węgla kamiennego, węgla kamiennego i biomasy – współspalanie). dozór w biznesie dr hab. inż. Andrzej Wolff GRUPA WOLFF www.grupa-wolff.eu 3 także w Polsce, choć jeszcze jednak w tym zakresie dobrych, sprawdzonych i uniwersalnych rozwiązań. Przyjęty poziom ryzyka powinien wynikać z oszacowania prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia, wielkości możliwych niepożądanych skutków, przyjętych scenariuszy awaryjnych w zakładzie czy oszacowania koniecznych i możliwych do przyjęcia nakładów. Ilościowa ocena poziomu ryzyka awarii przemysłowej jest zagadnieniem trudnym. Uważamy, na podstawie wieloletnich doświadczeń, że decydujące znaczenie powinno mieć praktyczne techniczne i procesowe doświadczenie osób decydujących o przyjętych rozwiązaniach oraz osób decydujących o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa w zakładzie.

Dozór Techniczny - cały wykaz