• To dopiero będzie Przemysłowa Jesień
  Cykl spod znaku STOM wraz z wydarzeniami towarzyszącymi oraz Targi Odlewnicze METAL odbędą się w Targach Kielce jesienią 2021 roku Terminy poszczególnych wydarzeń wystawienniczych organizowanych w Targach Kielce w 2020 roku uzależnione były przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej.
 • Perspektywy w zakresie stosowania systemów sterowania robotami chirurgicznymi w czynnościach spawania oraz do szkolenia spawaczy z zastosowaniem komunikacji na odległość
  W pracy omówiono różne możliwości w zakresie zdalnego spawania przy użyciu robota chirurgicznego wyposażonego w kamerę cyfrową, stosowaną do obserwacji strefy spawania, a w szczególności trudności w wykrywaniu granic jeziorka spawalniczego. Różnicę w przetwarzaniu rzeczywistego obrazu przez mózg człowieka omówiono w porównaniu z obrazem w postaci filmu z kamery cyfrowej. Przedstawiono trzy modele rozpoznawania obrazu przez człowieka, z których jeden został już przebadany przez naukowców z Cambridge. Omówiono koncepcję topienia materiału podstawowego przez kontrolę jeziorka spawalniczego przy ciśnieniu niezjonizowanych gazów łukowych oraz pomiaru trzeciego wymiaru jeziorka spawalniczego i określenia głębokości wtopienia spoiny za pomocą urządzeń elektronicznych. Przedstawiono wymagane trajektorie ruchu wierzchołka elektrody, opierając się na fizyce łuku spawalniczego i technologii spawania, oraz trudności napotykane podczas szkoleń spawaczy. Przedstawiono podstawę neuronowego modelu mózgu wraz z modelem wektorowym sztucznej inteligencji. Słowa kluczowe: zdalne spawanie, sztuczna inteligencja w spawaniu, rozszerzona rzeczywistość, przyłbica spawalnicza, jeziorko spawalnicze.
 • Wybrane zagadnienia spajania biomateriałów
  W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody spajania biomateriałów w trzech obszarach. Pierwszy obejmuje metody spajania, w wyniku których wytwarzane są implanty do zastosowań w medycynie, i dotyczy spiekania proszków metali Co-Cr-Mo metodami pozwalającymi na uzyskanie założonych właściwości eksploatacyjnych endoprotezy stawu biodrowego. Drugi obszar dotyczy klasycznych metod spajania biomateriałów: spawania łukowego i laserowego, szczególnie nowych metod laserowego spawania implantów dentystycznych i spawania stopów tytanu metodą TIG. Trzeci obszar spajania biomateriałów obejmuje łączenie implantów z tkanką. Przykład spajania modyfikowanymi cementami kostnymi wraz z warunkami pracy cementowego spojenia przedstawiono na przykładzie połączenia endoprotezy stawu biodrowego. Omówiono również podstawowe czynniki określające przebieg procesu tworzenia i eksploatacji spojeń, a w tym zagadnienia, takie jak: reakcje toksyczne, uszkodzenia cieplne, infekcje, obluzowanie i absorpcję wody. Zaprezentowano również wyniki badań nad domieszkowaniem cementowych spojeń wodnymi roztworami zawierającymi bioaktywne modyfikatory stymulujące wzrost tkanki w otoczeniu implantu. Spiekanie w wytwarzaniu implantów Uzupełnianiem ubytków tkanek sztucznym materiałem zastępczym, pod postacią wszczepionych do organizmu obcych ciał – protezy lub implantu, zajmuje się protetyka. Wszczepianie wykonuje się w celu odtworzenia naturalnych funkcji organizmu lub poprawienia estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosuje się implanty zastępujące tkanki twarde, takie jak kości i stawy. Bardzo popularne jest wszczepianie endoprotez stawu biodrowego i nieco rzadziej – protez stawu kolanowego. Implanty stosowane są także w stomatologii, zastępując utracone zęby. Ostatnio obserwuje się zwiększone zainteresowanie metodami wytwarzania implantów z porowatych biomateriałów.
 • Druk 3D w stomatologii
  W stomatologii zawsze konieczny jest wysoki poziom personalizacji, ponieważ każdy człowiek ma unikalne uzębienie. W przypadku tradycyjnych metod pracy manualnej, jakość gotowych produktów jest w dużym stopniu uzależniona od umiejętności technika. Uzyskanie wysokiej jakości produktów stomatologicznych, w sytuacji gdy mamy do czynienia z wieloma potencjalnymi źródłami błędów jest niezwykle trudne. Wytwarzanie addytywne, które znalazło już zastosowanie w wielu dziedzinach doskonale sprawdza się też w stomatologii. Coraz więcej gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych inwestuje w specjalistyczne drukarki 3D stworzone z myślą o szybkim i precyzyjnym drukowaniu całych łuków zębowych lub pojedynczych zębów. Używając biokompatybilnych materiałów możliwe jest wykorzystywanie drukarek 3D do produkcji modeli ortodontycznych, protez, implantów, bardzo dokładnych modeli koron i mostów, szyn, uzupełnień typu inlay, onlay, overlay, szablonów, aparatów retencyjnych i wielu innych. Stosowanie technologii addytywnych w leczeniu stomatologicznym nie jest bardziej skomplikowane od tradycyjnych metod. Przy użyciu doustnego skanera lub tomografii komputerowej uzyskuje się dokładny obraz miejsca, które ma zostać uzupełnione wypełnieniem, implantem lub protezą. Otrzymane dane wykorzystuje się do stworzenia komputerowego modelu uzupełnienia. Następnie na podstawie modelu drukarka 3D drukuje element, nanosząc kolejne warstwy specjalnego proszku, który w dalszej kolejności jest utwardzany za pomocą wiązki laserowej. Stworzone uzupełnienie jest idealnie dopasowane do anatomicznej budowy uzębienia pacjenta. Alternatywnie, skanery stacjonarne w pracowniach protetycznych mogą być wykorzystywane do skanowania tradycyjnych wycisków z alginianów i mas PVS (silikony addycyjne) lub PE (polietery).

Dozór Techniczny - cały wykaz