• Lawinowo przybywa jedno- i wielośladów
  Coraz więcej Polaków korzysta z pojazdów pożyczanych na minuty i coraz częściej są to pojazdy elektryczne. Aplikacje do korzystania z tego typu usług mają już kilka milionów użytkowników. Z raportu stowarzyszenia Mobilne Miasto i serwisu SmartRide.pl wynika, ze z takich form transportu można korzystać już w 71 miastach w całej Polsce, a grupa potencjalnych użytkowników przekroczyła 11,5 mln osób. Współdzielony transport to jedno z bardziej pożądanych zjawisk we współczesnych metropoliach. Szacuje się, że jedno auto w car-sharingu może zastąpić 7-11 prywatnych samochodów i uwolnić ponad 150 mkw. przestrzeni zajętej przez parkujące pojazdy.
 • XXI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA i Remonty Urządzeń Energetycznych
  W dniach 3-4 października 2019 r. Katowice City Center w Katowicach odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" jubileuszowe, XXI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych
 • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń w ostatniej fazie ich eksploatacji
  Energetyka oparta na spalaniu węgla ma się dobrze. Najwięksi emitenci CO2 co jakiś czas deklarują rezygnacje z niej, jednak w odległej perspektywie. Wprawdzie słyszy się i czyta, ze energia OZE tanieje, jednak z jakichś powodów najwięksi producenci energii wolą nadal wytwarzać ją drożej. Problemy polskiej energetyki uwarunkowane są jednak lokalnie. Kolejne ambitne cele Unii Europejskiej na drodze do "neutralności klimatycznej", coraz bardziej ograniczona dostępność własnego taniego paliwa, ograniczenie finansowego wsparcia dla budowy nowych i modernizacji starszych źródeł węglowych oraz sprzeciw społeczny wobec uruchamiania nowych kopalń i bloków energetycznych sprawiają, że energetyka oparta na spalaniu węgla może przestać funkcjonować w skali, do jakiej przywykliśmy w Polsce, w czasie krótszym, niż tego można było jeszcze niedawno oczekiwać. Dla polskiej energetyki to bardzo kosztowny scenariusz.
 • Zgrzewanie garbów z zastosowaniem systemu docisku elektrod – część II
  Parametry procesu Badania numeryczne zostały przeprowadzone dla tej samej wartości prądu (10,0 kA), takiego samego czasu jego przepływu (60 m/s narastanie i 240 m/s czas główny przepływu prądu). Symulacje dla pneumatycznego systemu docisku zostały przeprowadzone dla czterech wartości siły docisku elektrod.
 • Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Urząd Dozoru Technicznego rozpoczyna kontrole stacji ładowania
  Do końca lipca 2020 roku właściciele wszystkich dotychczas wybudowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych mają czas na obowiązkową weryfikację ich funkcjonowania. Jeśli nie złożą wniosku o kontrole lub kontrola zakończy się negatywną opinią inspektorów - stacja będzie natychmiast wyłączona z eksploatacji, a właścicielowi grozi wysoka grzywna - nawet do 100 tys. zł. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w lipcu tego roku, właściciele stacji mają 12 miesięcy na zgłoszenie wniosku o kontrole stacji ładowania i uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu Dozoru Technicznego

Dozór Techniczny - cały wykaz