• Bezpieczny i dyspozycyjny blok klasy 200 Mw
  Trudno znaleźć słabe strony bloków klasy 200MW, stad ich regres w polskim systemie elektroenergetycznym jest powolny i chyba jeszcze długo potrwa. Ich udział zarówno w rynku mocy, jak i energii będzie się nadal zmniejszał za sprawa nowych jednostek wytwórczych, niekoniecznie jednak od nich bardziej atrakcyjnych dla KSE. Większa moc i wyższa sprawność są atutem tylko wtedy, gdy blok pracuje przy parametrach nominalnych przez cały rok. Najnowsze rozwiązania techniczne mogą być atrakcyjne wtedy, gdy posiadamy o nich odpowiednio zaawansowana wiedze i możliwość z niej skorzystania, zwłaszcza w obszarze utrzymania. Niska satysfakcja z udziału w procesie utrzymania bloków będzie połączona z wysokimi kosztami. Transfer learning pomiędzy indywidualnymi rozwiązaniami na nowych blokach będzie bardzo ograniczony, także przez strategie ich utrzymania oparta na umowach LTSA. Najdłużej na rynku pozostaną te z bloków 200MW, które spełnia wymagania BAT Conlusions, znajda się na Rynku Mocy oraz będą bezpieczne i dyspozycyjne, pracując w coraz bardziej nietypowych warunkach, elastycznie dostosowując się do wymagań Operatora.
 • Testy stanowiskowe w ocenie trwałości motoryzacyjnych
  W pracy omówiono przyczyny występowania uszkodzeń motoryzacyjnych i ich rodzaje. Zawarto cechy charakterystyczne przełomów zmęczeniowych w odniesieniu do wskazania przyczyn ich wystąpienia. Zaprezentowano wybrane stanowiska badawcze do testowania podzespołów motoryzacyjnych i ich wersje modułowe - wyposażane w specjalistyczne komory oraz rekonfigurowalne - zawierające gabarytowa płytę montażową. Przedstawiono szczegóły testów stanowiskowych komponentów pojazdów specjalnych, jak ramy wychylne oraz stałe, w tym wykonane ze stali wysokowytrzymałej S700MC. Zaprezentowano charakterystyki naprężenie/odkształcenie, parametry mechaniczne oraz krzywe Wöhlera wymienionego rodzaju materiału w stanie dostawy i po spawaniu.
 • Oddymianie grawitacyjne
  Akt prawny regulujący zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce to ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, której założeniem jest realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania oraz skuteczność grawitacyjnych urządzeń do oddymiania - klap oddymiających - na podstawie dostępnej literatury fachowej i obowiązujących aktów prawnych.
 • Błędy wykonawcze podczas realizacji ponownego montażu turbiny wiatrowej z rynku wtórnego
  Ciągła intensyfikacja działań mających na celu wzrost procentowego udziału energii elektrycznej uzyskiwanej z OZE pociąga za sobą również sektor prywatny, który coraz mocniej zaznacza swoja obecność wśród dostawców energii elektrycznej uzyskanej z rozproszonych źródeł odnawialnych - głównie turbin wiatrowych. Coraz częściej nowopowstające turbiny wiatrowe pochodzą z rynku wtórnego. Niesie to ze sobą wiele komplikacji odnośnie demontażu, transportu i ponownego montażu turbiny wiatrowej. W artykule przedstawione są niektóre błędy montażu i ich konsekwencje dla późniejszej eksploatacji i serwisu turbiny wiatrowej. W artykule ukazano przykłady błędów montażu turbiny Vestas V80. Błędy te w znacznym stopniu odpowiadają za brak możliwości uzyskania optymalnej sprawności turbiny.

Dozór Techniczny - cały wykaz