• Czy tysiące osób w Polsce wkrótce zostaną bez pracy? Operatorzy wózków widłowych tracą swoje uprawnienia
  Pracujący na wózkach widłowych różnych typów i obsługujący je na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę mogą wkrótce stracić swoje uprawnienia. Mogą, ale nie muszą. Z nieoficjalnych informacji wynika, że trwają prace nad wydłużeniem terminów ważności zaświadczeń. Do końca roku operatorzy wózków widłowych, którzy uzyskali uprawnienia przed 2004 rokiem, będą musieli zdać egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego. W przeciwnym razie stracą możliwość wykonywania tego zawodu.
 • Zanim zjedziesz na nartach ze stoku, najpierw musisz na niego bezpiecznie wjechać. Kolejki linowe pod lupą dozoru technicznego
  Narciarze z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie kolejnego sezonu. Kiedy wreszcie będzie można zjechać z naśnieżonego stoku? Niestety, dopiero kiedy kolejki linowe wożące amatorów białego szaleństwa przejdą okresowe kontrole i zostaną dopuszczone do eksploatacji. Nadszedł czas jesiennych przeglądów kolei linowych i wyciągów narciarskich. Dla inspektorów dozoru technicznego dbających o bezawaryjną i bezpieczną eksploatację tych urządzeń to okres szczególnie wytężonej pracy.
 • Badania doświadczalne wytrzymałości reduktorów ślimakowych
  W artykule opisano wyniki badan doświadczalnych wytrzymałości tulei zdawczych reduktorów ślimakowych stosowanych w podajnikach paliwa kotłów CO. Inspiracją do napisania artykułu była seria awarii tych przekładni. Zachodziła obawa pogorszenia jakości na skutek obniżenia właściwości zastosowanego materiału. Ponadto w miejsce zawleczek, pełniących funkcje sprzęgieł bezpieczeństwa, zastosowano śruby o znacznie większej od zawleczek wytrzymałości.
 • Zgrzewanie garbowe z zastosowaniem pneumatycznego i serwomechanicznego systemu docisku elektrod (część I)
  W artykule przeanalizowano rezultaty zastosowania dwóch systemów docisku elektrod (pneumatyczny i serwomechaniczny) w procesie zgrzewania grabowego blach z wytłoczonym garbem. Obliczenia i eksperymenty przeprowadzono dla blachy o grubości 1,5 mm i gatunku DX53 dla różnych wartości siły docisku (system pneumatyczny) i przemieszczenia elektrod (system serwomechaniczny). Przeprowadzono analizę porównawczą przy użyciu metody elementów skończonych (MES) i weryfikacji eksperymentalnej. W ramach badan przeprowadzono badania niszczące i nieniszczące (próbę wyłuskania, statyczną próbę rozciągania oraz badania metalograficzne). Analiza obejmowała rozkład przestrzenny gęstości mocy objętościowej w obszarze zgrzewania (szczególnie) materiale garbu dla określenia efektywności (skuteczności) nagrzewania dla obydwu systemów docisku elektrod. Przedstawiona metoda sterowania siła lub/i przemieszczeniem elektrod w czasie zgrzewania garbowego jest całkowicie odmienna od metod stosowanych uprzednio i zmienia dotychczasowe poglądy w zakresie zgrzewanie garbowe. Całkowicie nowym rozwiązaniem jest zastosowanie serwomechanicznego systemu docisku elektrod z nowym sposobem sterowania siła lub/i przemieszczeniem elektrod.

Dozór Techniczny - cały wykaz