• Diagnostyka zapewniająca bezpieczeństwo i wysoką dyspozycyjność bloków klasy 200 MW
  Rozwojowi według kryterium wzrostu PKB towarzyszy ustawiczny wzrost zapotrzebowania na energie. Poprawa energetycznej efektywności jedynie zmniejsza jego skale. W zaspokajaniu energetycznych potrzeb największy udział ma nadal spalanie paliw kopalnych, w tym zwłaszcza węgla. Wprawdzie, jak często słyszymy i czytamy, energia OZE jest coraz tańsza, to jednak z jakiś powodów najwięksi światowi jej konsumenci i producenci wybierają jej "droższą" wersję. Nic nie wskazuje na to, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości sytuacja ta mogła ulec radykalnej zmianie. Dotyczy to także polskiego systemu elektroenergetycznego. Powinien, w pierwszej kolejności, sprostać wyzwaniom regulacyjnym zarówno w sektorze wytwarzania, jak i przesyłu. Obydwie części infrastruktury elektroenergetycznej pochodzą z odległej przeszłości. Nowe jednostki wytwórcze, zbudowane i w trakcie budowy, o bardzo dużej mocy oraz indywidualnych rozwiązaniach technicznych mogą w większym stopniu wymagać regulacyjnego wsparcia i zabezpieczenia, niż same, coraz bardziej wymagające regulacji, realizować. Efektywność ekonomiczna tak eksploatowanych dużych źródeł to odrębny problem. Ponieważ kolejne nowe bloki opalane węglem (oprócz obecnie budowanych) mogą już nie powstać, ta część infrastruktury polskiej energetyki powinna być produkcyjnie sprawna przez ok. 20 lat, przynajmniej do czasu rozpoczęcia wdrażania długookresowej polityki, czy tez strategii dla energetyki.
 • Kiedy nowy system badań technicznych? Ostre hamowanie przed samą metą
  Bezpieczniej, nowocześniej, wręcz rewolucyjnie, ale drożej, czy - jak dotąd - powoli, z poprawkami, ale bez zbędnych kosztów. O co chodzi w tym starym jak świat dylemacie? Tym razem o system organizacji badan technicznych pojazdów i nadzoru nad działalnością stacji kontroli. Rządowy projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym był już prawie uchwalony, kiedy w Sejmie doszło do nagłego zatrzymania prac. Kiedy i w jakiej formie "prawie przyjęte" przepisy wejdą w życie nikt nie wie, ale wejść muszą, bo taki wymóg postawiła Unia Europejska. Obecnie obowiązujący w Polsce system przeprowadzania badan technicznych pojazdów określa wiele już razy poprawiane prawo o ruchu drogowym, ustawa pochodząca z 1997 r. Zdaniem wielu specjalistów, przepisy są przestarzałe, badania techniczne pojazdów to fikcja, a po drogach jeżdżą tysiące aut, które jeździć nie powinny. W kwietniu 2014 r. została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badan zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Określa ona minimalne wymagania niezbędne do wprowadzenia spójnego i jednolitego systemu badan technicznych pojazdów we wszystkich krajach członkowskich UE. Dyrektywa ta powinna zostać wdrożona do prawa polskiego do 20 maja 2017 roku, natomiast stosowana najpóźniej od 20 maja 2018 r. Jednak nie została wprowadzona i teraz nawet nie wiadomo, kiedy to nastąpi, choć rząd przygotował odpowiedni projekt.
 • XX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowa Diagnostyka i Remonty Urządzeń Cieplno-Mechanicznych Elektrowni. Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
  W dniach 3-5 października 2018 r. w Katowice City Center w Katowicach odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo- Technicznych "Pro Novum" jubileuszowe, XX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI - Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy. Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, ENERGA Elektrownie Ostrołęka, ENEA Wytwarzanie oraz Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Kontrola jakości obręczy kół po naprawach spawalniczych z wykorzystaniem chłodzenia mikrojetowego
  Coraz wyższe normy jakości podczas napraw pojazdów wymagają poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na uzyskanie jak najlepszych efektów. Mimo że producenci kół samochodowych ze stopów aluminium nie podają żadnych zaleceń ani instrukcji napraw, ze względów ekonomicznych naprawy takie są bardzo rozpowszechnione. Zakłady regeneracyjne oferują naprawy uszkodzonych kół zarówno w zakresie prostowania, jak i spawania pękniętych obręczy kołowych. W artykule opisano wyniki badań dążących do podwyższenia własności eksploatacyjnych kół ze stopów aluminium z krzemem regenerowanych metodami spawalniczymi z wykorzystaniem innowacyjnej technologii chłodzenia mikrojetowego zastosowanej tuż po procesie spawalniczym. Obecnie najpopularniejszym procesem spawalniczym dla tego typu elementów jest metoda MIG. Jako główny cel badań przyjęto działania dążące do poprawy własności eksploatacyjnych kół samochodowych wykonanych z siluminu, po naprawach spawalniczych. Po przeprowadzeniu serii badań w warunkach laboratoryjnych konieczne było przeprowadzenie serii badań na obiekcie rzeczywistym, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistej współpracy koła z podłożem.

Dozór Techniczny - cały wykaz