• Odtwarzanie cech identyfikacyjnych stalowych na przykładzie tabliczki znamionowej przedmiotów trenażera czołgowego
  W artykule opisano wyniki badan doświadczalnych nad walidacja odczynników chemicznych przy trawieniu stali w celu odtworzenia zatartych cech identyfikacyjnych. Badania chemiczne zostały wykonane przy udziale autora w czasie wykonywania jednej z prac dyplomowych pod jego kierunkiem. Odtwarzanie cech identyfikacyjnych w przypadku ich zniszczenia przez np. korozje lub celowego zatarcia umożliwia określenie numeru seryjnego, typu i przeznaczenia przedmiotu, co ma szczególne znaczenie w archeologii. Jest tez jednym z kluczowych zagadnień, którymi zajmuje się mechanoskopia - dziedzina kryminalistyki, której rola jest badanie śladów na twardych powierzchniach. W mechanoskopii, pod kątem odtwarzania cech, najczęściej bada się pola numerowe pojazdów. Wprowadzenie Inspiracja do napisania artykułu była konieczność odtworzenia cech identyfikacyjnych ramy odtwarzanego w Politechnice Lubelskiej polskiego trenażera czołgowego MPG-69, konstrukcji pułkownika mgr inż. Zbigniewa Węglarza. W latach 1969-1975 w Pile a następnie w Braniewie wykonano serie co najmniej 180 sztuk tych pojazdów. Jeszcze w latach 80-tych XX w. służyły one do wstępnej nauki jazdy czołgami T-54/55 oraz innymi pojazdami gąsienicowymi w LWP. Obecnie odtworzony w latach 2017-2018 w Politechnice Lubelskiej trenażer jest najprawdopodobniej jedynym na świecie istniejącym egzemplarzem tego pojazdu. Autor artykułu był głównym wykonawcą tego przedsięwzięcia.
 • Innowacje, technologie, nauka – strefa edukacyjna na targach EXPOPOWER
  EXPOPOWER to jedno z najważniejszych wydarzeń targowych branży energetycznej o kilkuletniej tradycji. Gromadzi rokrocznie wielu wystawców z branży, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Podczas tegorocznego EXPOPOWER, obok specjalistycznych ekspozycji i prelekcji poświęconych rozwiązaniom smart dla miast, szeroko rozumianej elektromobilności, zostanie uruchomiona strefa edukacyjna przygotowana przez Enea Operator. Co czeka uczniów odwiedzających strefę? Młodzież będzie mogła zobaczyć energetyków przy pracy podczas specjalnie zaaranżowanych pokazów. Ponadto na odwiedzających czekać będą doświadczenia naukowe, energetyczne ciekawostki i pokazy ratownictwa.
 • Niepokojące wyniki kontroli butli na gaz LPG. Są wygodne, niedrogie i… niebezpieczne
  Miliony domów, mieszkań i firm korzystają z butli na gaz LPG. Butle na gaz są powszechnie wykorzystywane w gospodarstwach domowych, w handlu i w zakładach przemysłowych. Mają wiele różnych zastosowań - od zasilania gazem kuchenek, grilli, urządzeń grzewczych (promienników gazowych, ogrzewaczy czy nagrzewnic w ogródkach gastronomicznych, małych sklepach i punktach usługowych), poprzez zasilanie wózków jezdniowych podnośnikowych, aż po wykorzystanie w procesach przemysłowych i instalacyjnych, w których palniki zasilane gazem płynnym służą np. w pracach dekarskich czy w obróbce i cieciu metali. Najczęściej używane są 11-kilogramowe butle na gaz LPG (mieszaninę propan-butan lub propan z kołnierzem i bez kołnierza. Ich popularność wynika z rozbudowanej sieci dystrybucji i przystępnej ceny, a stosuje się je głównie tam, gdzie nie ma sieci gazu ziemnego, a więc w mniejszych miejscowościach, lecz także w peryferyjnych dzielnicach dużych miast, gdzie występuje rozproszona zabudowa jednorodzinna. Cena butli 11-kilogramowej propan-butan, w zależności od regionu kraju, wynosi od 40 do 60 złotych. Gaz z butli prawidłowo podłączonej do sprawnej kuchenki pali się równym płomieniem, nie brudzi garnków i wystarcza nawet na 6 tygodni dla czteroosobowej rodziny.
 • Nowoczesne metody gaszenia pożarów silosów
  W publikacji przedstawiono mechanizm powstawania pożarów w silosach oraz procedurę ich gaszenia. Porównano konwencjonalne środki gaśnicze (gaz obojętny, woda, piana) oraz innowacyjną metodę gaszenia lancą gaśniczo-tnącą CutLanca. Zaprezentowano również inne możliwości zastosowania lancy podczas gaszenia pożarów w trudnodostępnych miejscach
 • Resurs dźwignicy a eksploatacyjna trwałość jej ustroju nośnego
  Pojęcie resursu dźwignicy należy niewątpliwie wiązać z pojęciem trwałości eksploatacyjnej jej ustroju nośnego, doznającego w rzeczywistych warunkach użytkowania przede wszystkim zmęczeniowego wytężenia. Wytężenie to występuje w wybranych miejscach głównych części ustroju nośnego, podlegających w procesie projektowania trwałościowemu wymiarowaniu mającemu zapewnić im wspomnianą trwałość eksploatacyjną w projektowo założonym całkowitym okresie użytkowania dźwignicy. O ile mechanizmy i napędy dźwignicy mogą z różnych powodów być w tym okresie niejednokrotnie wymieniane, o tyle jej ustrój nośny, będący w istocie konstytutywną a nie wymienną częścią dźwignicy, jest przede wszystkim konserwowany i poddawany ewentualnym naprawom lub modernizacji z uwzględnieniem wymogów odpowiednich norm. Oczywistym jest więc decydujące znaczenie trwałości eksploatacyjnej ustroju nośnego dźwignicy dla jej całkowitego okresu użytkowania i racjonalnego postępowania w przypadku osiągnięcia resursu dźwignicy.

Dozór Techniczny - cały wykaz