• Szkolenia pracownika po godzinach pracy – czas pracy po zmianie przepisów
  • Szkolenia pracownika po godzinach pracy – czas pracy po zmianie przepisów Kodeks pracy po zmianie przepisów wskazuje, że szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się wtedy do czasu pracy. Co to oznacza w praktyce?
 • Orzeczenia o niepełnosprawności po zniesieniu stanu epidemii
  • Orzeczenia o niepełnosprawności po zniesieniu stanu epidemii Przepisy wprowadzone w okresie pandemii COVID-19 wydłużyły z mocy prawa – do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – ważność orzeczeń o niepełnosprawności, których termin ważności przypadał po wprowadzeniu przepisów antycovidowych. Sprawdź, na jaki okres wydłużona zostanie ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na podstawie nowych przepisów.
 • Cudzoziemcy – zmiany dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia
  • Cudzoziemcy – zmiany dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 przestały obowiązywać już 31 lipca 2023 r. Przepisy miały pierwotnie obowiązywać do 24 sierpnia 2023 r. Co to oznacza? Sprawdź szczegóły.
 • Od 21 sierpnia 2023 r. nowe tachografy w pojazdach
  • Od 21 sierpnia 2023 r. nowe tachografy w pojazdach Już od 21 sierpnia 2023 r. w nowo rejestrowanych pojazdach będą montowane inteligentne tachografy II generacji. Są to urządzenia, które automatycznie rejestrują przekraczanie granic. Co jeszcze potrafią? Jakie konsekwencje dla przewoźników będzie miała ta zmiana?
 • Zmiany w zasadach wysyłania pracownika na zaległy urlop
  • Zmiany w zasadach wysyłania pracownika na zaległy urlop W czasie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca mógł udzielić pracownikowi do 30 dni urlopu zaległego rocznie jednostronnie – bez konsultacji z pracownikiem. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (1 lipca 2023 r.) nie ma już takiej możliwości. Jak zatem teraz skłonić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu?
 • Wznowienie badań okresowych w interpretacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Wznowienie badań okresowych w interpretacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przywróciło obowiązki pracodawców oraz pracowników związane z zawieszonymi badaniami okresowymi. Pojawiły się jednak wątpliwości związane z prawidłowym stosowaniem przepisów. Uwzględniając powyższe, Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów do Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Mobbing a subiektywne odczucia pracownika
  • Mobbing a subiektywne odczucia pracownika Pracodawca musi podejmować działania antymobbingowe, uświadamiając osobom odpowiedzialnym za ich wdrożenie w życie, że odpowiedzialność z tytułu mobbingu ponosi się także wtedy, gdy sprawcą będzie osoba niezatrudniona w danym zakładzie pracy. Ponadstandardowa odporność psychiczna pracownika nie może być też wytłumaczeniem dla niewłaściwych zachowań. Co to oznacza w praktyce?
 • Kto dokonuje przeglądów kiforów łańcuchowych
  • Kto dokonuje przeglądów kiforów łańcuchowych Pytanie: Czy coroczne przeglądy okresowe kiforów łańcuchowych i wciągarek łańcuchowych wykuje wyznaczona przez pracodawcę osoba z odpowiednią wiedzą według instrukcji obsługi? Czy musi to być firma specjalizująca się w przeglądach?
 • Czy można utworzyć pomieszczenia noclegowe dla pracowników
  • Czy można utworzyć pomieszczenia noclegowe dla pracowników Pytanie: Czy w budynku firmy, gdzie pracują pracownicy, mogą być „pokoje służące do spania” dla pracowników, którzy przyjeżdżają w delegacje? Zapewniamy też prysznic w szatni, pokój socjalny do spożywania posiłków.
 • Czy czas mycia się pracownika jest wliczany do czasu pracy
  • Czy czas mycia się pracownika jest wliczany do czasu pracy Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy czas, jaki pracownik przeznacza na mycie się, powinien być wliczany do czasu pracy.
 • Czy pogryzienie przez pluskwy będzie wypadkiem przy pracy
  • Czy pogryzienie przez pluskwy będzie wypadkiem przy pracy Pluskwa domowa i pluskwa łóżkowa to potoczne nazwy pasożyta Cimex lecutralius, który żywi się krwią ludzi i zwierząt. Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia kryją się np. w materacach, tapicerce, szczelinach mebli i podłóg albo za tapetami. Ugryzienie pluskwy zazwyczaj nie jest bolesne. Czy może być zatem wypadkiem przy pracy?
 • Współpraca z PIP jako obowiązek społecznego inspektora pracy
  • Współpraca z PIP jako obowiązek społecznego inspektora pracy Zakłady pracy, w których funkcjonuje społeczny nadzór nad warunkami pracy, w żadnym razie nie są wyłączone spod kontroli PIP. W przypadku kontroli zewnętrznej obowiązkiem społecznych inspektorów pracy będzie współdziałanie z inspektorami PIP. Kwestia ta jest uregulowana szczątkowo i niestety poza przepisami ustawy o społecznej inspekcji pracy.
 • Czy w każdym zakładzie pracy powinna być polityka bhp
  • Czy w każdym zakładzie pracy powinna być polityka bhp Wizytując zakłady pracy, można spotkać się z dokumentem o nazwie „polityka bezpieczeństwa i higieny pracy”. Posiadanie tego dokumentu świadczy zazwyczaj o tym, że zakład pracy wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem. Ale nie tylko. Funkcjonują firmy, które opracowały swoje polityki bezpieczeństwa, ale nie wdrożyły systemu zarządzania bezpieczeństwem. Czym zatem jest „polityka bhp w przedsiębiorstwie”? Kto powinien opracować taki dokument?
 • Sezon urlopowy wymaga wzmożonej czujności
  • Sezon urlopowy wymaga wzmożonej czujności Jeżeli chodzi o miejsce pracy, place budów czy inne projekty inżynieryjne, to nie ma mowy o wakacjach od bhp. Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy to zbiór żelaznych zasad. Przypominamy niektóre z nich. To od ich respektowania i przestrzegania zależy życie i zdrowie. Jak przeciwdziałać szkodliwym skutkom upałów? Przede wszystkim warto się do nich solidnie przygotować. Czy można skrócić czas pracy z uwagi na warunki atmosferyczne?
 • Czy szkolenie wstępne musi się odbyć w pierwszym dniu pracy
  • Czy szkolenie wstępne musi się odbyć w pierwszym dniu pracy Pytanie: Chcemy zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę 28 sierpnia, która będzie obowiązywać od 1 września. Czy możemy przeprowadzić szkolenie wstępne już 28 sierpnia? Czy takie szkolenie będzie ważne i zgodne z obowiązującymi przepisami?
 • Czy obcokrajowiec może być pracownikiem służby bhp
  • Czy obcokrajowiec może być pracownikiem służby bhp Pytanie: W firmie koreańskiej utworzona została komórka bhp (HSE) składająca się z 4 osób (1 Koreańczyka, 2 Filipińczyków oraz 1 Polaka). Obcokrajowcy posiadają duże doświadczenie w bhp, ale nie mają uprawnień dla służby bhp wymaganych przepisami prawa polskiego. Czy obcokrajowcy po odbyciu szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp będą mieli takie same uprawnienia co polski pracownik służby bhp?
 • Instrukcja BHP przy robotach spawalniczych na budowie - spawanie elektryczne
  • Instrukcja BHP przy robotach spawalniczych na budowie - spawanie elektryczne

Aktualności BHP - cały wykaz