• Liczba zatrudnionych w warunkach szkodliwych a wysokość składki odprowadzanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa, że stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.
 • Praca z benzenem, który jest poza granicami oznaczalności
  Mimo stałego stężenia benzenu należy uwzględnić tę substancję w rejestrze pracowników narażonych na kontakt z substancjami rakotwórczymi.
 • Szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów
  Zgodnie z rozporządzeniem 202/1149 zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia (WE nr 1907/2006), szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przeprowadza specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego.
 • Praca w kontakcie z olejami i spalinami w warsztacie samochodowym
  Pracodawca musi przede wszystkim dokonać pomiarów czynników rakotwórczych, czyli spalin Diesla i oparów olejów przepracowanych. Spoczywa na nim wiele obowiązków.
 • Odzież chroniąca przed promieniowaniem
  Czy odzież chroniąca przed promieniowaniem radioaktywnym może być także używana przy promieniowaniu polem magnetycznym? Nie, gdyż inna jest budowa odzieży przed promieniowaniem radioaktywnym.
 • Emerytura po pracy w szkodliwych warunkach (emerytura pomostowa)
  Pracownik musi legitymować się pracą w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wykonywaną także po 1 stycznia 2009 r.

Aktualności BHP - cały wykaz