Narażenie zawodowe na substancje rakotwórcze i mutagenne – Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych – poradnik

Autorzy: Joanna Kowalska, Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica, CIOP-PIB, 2019; ISBN 978-83-7373-313-8

 • Wstęp (5)
 • Substancje rakotwórcze i mutagenne na stanowiskach pracy (6)
  • Klasyfikacja
  • Normatywy higieniczne
  • Uwarunkowania prawne w Polsce
  • Narażenie pracowników na substancje i mieszaniny o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w Polsce
 • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (20)
 • Ograniczanie zagrożeń związanych z pracą z substancjami rakotwórczymi lub mutagennymi (24)
  • Eliminacja zagrożeń
  • Profilaktyka techniczna
  • Profilaktyka organizacyjna
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Zalecenia do profilaktyki medycznej
 • Metody oznaczania wybranych substancji rakotwórczych lub mutagennych (31)
  • Charakterystyka wybranych substancji
  • Narażenie na wybrane substancje na stanowiskach pracy w Polsce
  • Pobieranie próbek powietrza i stosowane metody analityczne
 • Dokumenty prawne i normatywne (56)
 • Procedury analityczne oznaczania wybranych substancji rakotwórczych lub mutagennych w powietrzu na stanowiskach pracy (61)