Autorzy: Dariusz Pleban, Bożena Smagowska, Jan Radosz, CIOP-PIB, Warszawa 2020, ISBN 978-83-7373-345-9

 • Wprowadzenie (7)
 • 1. Ultradźwięki – podstawowe pojęcia (10)
 • 2. Wpływ hałasu ultradźwiękowego na człowieka (17)
  • 2.1.Wprowadzenie (17)
  • 2.2.Wpływ hałasu ultradźwiękowego na narząd słuchu człowieka (20)
  • 2.3.Skutki termiczne hałasu ultradźwiękowego (23)
  • 2.4.Wpływ hałasu ultradźwiękowego na zmiany czynnościowe organizmu człowieka (24)
  • 2.5.Objawy subiektywne wynikające z ekspozycji na hałas ultradźwiękowy (27)
 • 3. Uciążliwość hałasu ultradźwiękowego (29)
  • 3.1.Badania ankietowe dotyczące uciążliwości hałasu ultradźwiękowego (29)
  • 3.2.Uciążliwość hałasu ultradźwiękowego dla człowieka realizującego określone zadania (31)
 • 4. Kryteria oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy (39)
  • 4.1.Wartości dopuszczalne ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy (39)
  • 4.2.Ocena narażenia i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas ultradźwiękowy (44)
 • 5. Pomiary hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy (49)
  • 5.1.Metody badania pól akustycznych w zakresie częstotliwości powyżej 8 kHz (49)
  • 5.2.Metoda pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy (50)
 • 6. Przemysłowe źródła hałasu ultradźwiękowego (56)
  • 6.1.Klasyfikacja przemysłowych źródeł hałasu ultradźwiękowego (56)
  • 6.2.Przemysłowe źródła technologiczne hałasu ultradźwiękowego (57)
  • 6.3.przemysłowe źródła nie technologiczne hałasu ultradźwiękowego (57)
  • 6.4.Narażenie na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy (60)
 • 7. Ograniczenie zagrożeń powodowanych przez hałas ultradźwiękowy (76)
  • 7.1.Sposoby ograniczenia zawodowej ekspozycji na hałas ultradźwiękowy (76)
  • 7.2.Pochłanianie dźwięku przez materiały w zakresie częstotliwości powyżej 5 kHz (81)
  • 7.3.Izolacyjność akustyczna przegród w zakresie częstotliwości powyżej 5 kHz (85)
  • 7.4.Ochronniki słuchu (89)
 • Bibliografia (95)
 • Przepisy prawne i normy (101)
 • Załącznik: Katalog dotyczący izolacyjności akustycznej wybranych przegród w zakresie częstotliwości od 5 do 25 kHz (105)