• Temat numeru
  • Wykorzystanie dronów w jednostkach straży pożarnej (6)
   W artykule przedstawiono obszary działań ratowniczych prowadzonych przez KSRG i organizacje stowarzyszone, w których używane są bezzałogowe statki i systemy powietrzne oraz światowe trendy w stosowaniu platform bezpilotowych.
  • Dekontaminacja obiektów użyteczności publicznej metodą UVC – nowe rozwiązania (11)
   Sytuacja pandemiczna wymusza nowe spojrzenie na zasady organizacji działań, a także wpływa znacząco na weryfikację metod i wyposażenia sprzętowego. Obecnie stosowane zasady tzw. „dekontaminacji mokrej” nie mogą być wykorzystywane w każdym przypadku. Dlatego obecnie wprowadza się tzw. dekontaminację suchą z wykorzystaniem lamp wytwarzających promieniowanie UVC
 • W Akcji
  • Sprzęt do ratownictwa lodowego – podmioty ratownictwa wodnego a straż pożarna (17)
   W artykule przedstawiono sprzęt do ratownictwa lodowego wykorzystywany w podmiocie ratowniczym PODWODNIK. Część bazy sprzętowej została zaadaptowana ze straży, a część nabyta, w oparciu o własne doświadczenia oraz rozwiązania prezentowane przez innych. Przedstawiono także rozwiązania tymczasowe, zakładające wykorzystanie innego sprzętu do ratownictwa lodowego.
  • Bezpieczeństwo ratownika – elektroniczny nadzór nad ratownikami w strefie niebezpiecznej – przegląd systemów (25)
   Od wielu lat czołowi producenci sprzętu ochrony dróg oddechowych oferują w swoich rozwiązaniach systemy, które zwiększają możliwości monitoringu i przesyłania na odległość drogą radiową parametrów istotnych dla bezpieczeństwa ratowników. W niniejszym artykule postaram się zaprezentować ideę i możliwości funkcjonalne tych systemów oraz korzyści płynące z ich stosowania podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także własne obserwacje w tym zakresie.
  • Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym (30)
   W okresie zimowym związanym z użytkowaniem instalacji grzewczej dość często wzrasta liczba zdarzeń z udziałem tlenku węgla. Niestety, w wielu przypadkach nieszczelność tych urządzeń bądź zaniedbania właścicieli związane z odpowiednią ich konserwacją mogą doprowadzić do katastrofy. Dlatego ważne są prewencja i edukacja społeczeństwa w tym zakresie.
  • Z czym pod wodę? Metody magnetyczne i telewizyjne (ROV) poszukiwań obiektów pod wodą (35)
   W poprzednim numerze (4/2020) opisane zostały metody tradycyjne oraz hydrolokacyjne poszukiwań obiektów pod wodą. W tym materiale omówione zostaną metody magnetyczne oraz telewizyjne przy wykorzystaniu zdalnie sterowanego bezzałogowego pojazdu podwodnego.
  • Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń przeciwpożarowych – przyczyny pożarów pojazdów samochodowych – część I (39)
   Precyzyjne ustalenie przyczyny każdego pożaru ma ogromne znaczenie, gdyż umożliwia ono nie tylko wykrycie potencjalnego sprawcy zdarzenia, lecz przede wszystkim pozwala na przeprowadzenie prawidłowej analizy z przebiegu pożaru. Jednak prawdziwą przyczynę powstania ognia można ustalić jedynie na drodze skrupulatnych dochodzeń poprzez zestawienie faktów, stawianie hipotez i wykluczenie czynników, które po wnikliwej analizie odrzuca się jako niemożliwe do wystąpienia.
  • Samochody śniegowe w Polsce (47)
   Pierwsze samochody śniegowe pojawiły się w Polsce w latach 50. poprzedniego stulecia. Jednym z nich był średni samochód śniegowy zabudowany na podwoziu Star A-25L (4x2), na wydłużonym rozstawie osi. Najnowszy ciężki samochód śniegowo-proszkowy został zaprojektowany i dostarczony przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
  • Ergonomia, bezpieczeństwo i ekologia w nowych konstrukcjach samochodów pożarniczych zaprezentowanych na targach „Florian” w Dreźnie (57)
   Innowacyjne rozwiązania, wozy hybrydowe czy powrót do samochodów elektrycznych – to tylko niektóre z nowoczesnych samochodów pożarniczych czy sprzętu zaprezentowanego na targach „Florian” w Dreźnie.
 • Wydanie katalogowe
  • Katalog „W Akcji” 2021

W Akcji - cały wykaz