Szanowni Czytelnicy redaktor honorowy tego wydania „W Akcji” serdecznie zaprasza do wgłębienia się w niniejszą lekturę. Chłodniejsze dni i coraz dłuższe wieczory zachęcają do pozostania w zaciszu domowym, gdzie można spędzić czas na doskonaleniu „ratowniczego warsztatu” z ulubionym czasopismem. Wciąż nieustępująca pandemia i kolejne zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmuszają nas do zachowania pewnych środków ostrożności. Jednak wykonywanie naszego „ratowniczego rzemiosła” musi pozostać tak jak dotychczas na najwyższym poziomie. W tym numerze znajdziecie dalszy ciąg artykułu bryg. mgr. inż. Marcina Ziomka o systemie SRS, w którym autor skupia się na postępowaniu w przypadku utylizacji jego elementów oraz na stanach awaryjnych. Pozostając w tematyce ratownictwa drogowego, zachęcamy do lektury artykułu st. sekc. Tomasza Kulaka o zdarzeniach z udziałem autobusów. O tym, jak postępować podczas akcji ratownictwa chemicznego na poziomie podstawowym, dowiecie się z materiału mojego autorstwa. Ponadto w numerze znajdziecie kilka słów o metodach poszukiwań obiektów pod wodą, o których pisze kpt. Jacek Gelert. Jeżeli chodzi o aspekt spoza granic naszego kraju, to z artykułu bryg. W st. sp. Marka Pisarka dowiecie się, jak funkcjonują jednostki do zadań specjalnych w Republice Czeskiej, a Paweł Frątczak oraz Janusz Woźniak przedstawiają pojazd Scania, który trafił do jednostek OSP w Chile. Z kolei mł. bryg. Przemysław Berus w kolejnej części cyklu dotyczącego kierowaniem działaniami ratowniczymi przedstawia poziomy, na jakich ono się odbywa. Zagadnienia z tematyki dochodzeń popożarowych wyjaśnia mł. bryg. Tomasz Lewandowski, a o czytaniu ich śladów na przykładzie analizy z akcji pisze bryg. mgr inż. Marcin Ziomek. Ciekawe zagadnienia dotyczące oznakowań stosowanych w pracowniach ze źródłami promieniowania jonizacyjnego porusza Jakub Ośko.

 • Temat numeru
  • Podstawy ratownictwa chemicznego w pigułce (10)
   Państwowa Straż Pożarna jako jedna z nielicznych służb ratowniczych posiada ogromne spektrum zdarzeń, podczas których podejmowane są interwencje przez jej zastępy. W katalogu interwencji nie brakuje miejscowych zagrożeń związanych z ratownictwem chemicznym i ekologicznym. Kontakt z różnymi substancjami, często niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie, wymaga odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz taktyki podejmowanych działań.
  • Oznakowanie stosowane w pracowniach ze źródłami promieniowania jonizującego (18)
   W niniejszym artykule przybliżono opis tablic informacyjnych oraz przedstawiono zasady ich stosowania. Ich znajomość może pomóc we właściwym zachowaniu się podczas akcji gaśniczej lub ratunkowej w miejscu, gdzie stosowane są źródła promieniowania jonizującego.
 • W Akcji
  • SRS – bezpieczeństwo pasażerów a bezpieczeństwo działań ratowniczo-gaśniczych – część II (24)
   W poprzednim numerze czasopisma zostały poruszone podstawowe kwestie związane z działaniem systemu SRS. Szczegółowo opisano elementy takie jak: poduszki gazowe, odłącznik akumulatora czy budowa generatora gazowego. W drugiej części artykułu przyjrzymy się bliżej m.in. stanom awaryjnym oraz postępowaniu w przypadku utylizacji elementów systemów SRS.
  • Z czym pod wodę? Metody techniczne i hiperbaryczne poszukiwań obiektów pod wodą (32)
   Działania pod wodą należą do jednych z najtrudniejszych zadań, które zostały nałożone na Państwową Straż Pożarną. Wybór odpowiedniej metody również nie należy do najłatwiejszych. W niniejszym artykule przedstawiono sposoby techniczne oraz hiperbaryczne poszukiwań obiektów w akwenach wodnych.
  • Co to było? Czyli jak czytać ślady popożarowe – analiza działań – wybuch przegrzanego oleju jadalnego (40)
   Ile razy zdarzyło się, że będąc przy zdarzeniu, myśleliśmy – jeszcze takiego czegoś nie widziałem. O czytaniu śladów popożarowych jest wiele opracowań, naukowych badań i publikacji. Moim celem nie jest omawianie od nowa wszelkich zjawisk temperaturowych, danych fizykochemicznych ani przemian. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na to, jak wykorzystać te doświadczenia i wiedzę podczas kolejnych działań. Chcę podzielić się z Państwem z moimi przemyśleniami co do ważności ustalenia prawidłowej przyczyny zdarzenia na podstawie uzyskanych informacji, a także śladów znalezionych na miejscu akcji.
  • Cykl: Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych – pożar w świetle orzecznictwa sądowego (45)
   Dochodzenia popożarowe to bardzo trudna dziedzina wymagająca od podmiotów uczestniczących w ustalaniu przyczyn pożarów dobrej organizacji oraz szerokiej wiedzy. Przez wielu teoretyków zagadnienie – ustalanie przyczyn pożarów, uznawane jest za jedną z najtrudniejszych czynności procesowych.
  • Kierowanie działaniami ratowniczymi (51)
   „Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów KSRG oraz stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonego na miejscu zdarzenia rozpoznania sytuacji, zasadności podjęcia działań ratowniczych” (1). Tak kwestię kierowania precyzuje podstawowy dokument, jakim jest kierunkowe rozporządzenie regulujące zagadnienie organizacji działań ratowniczych. Kierowanie działaniami ratowniczymi, zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, może być realizowane na trzech poziomach: interwencyjnym, taktycznym, strategicznym.
  • Działania ratownicze w zdarzeniach z udziałem autobusów (56)
   Zdarzenia, w których udział biorą autobusy, nie mają miejsca zbyt często, jednak ostatnio obserwuje się ich zwiększoną liczbę. Zazwyczaj są to akcje, które wymagają zmierzenia się, przede wszystkim z dużą liczbą osób poszkodowanych, z większymi gabarytami pojazdu oraz niejednokrotnie z trudnym położeniem w terenie i użyciem zaawansowanego sprzętu w celach ratowniczych.
  • Scania dla Chile (68)
   Do trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Chile – w Talagante, Mejillones oraz Conchali – trafiły trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu Scania zaprojektowane i zabudowane w bielskiej WISS.
  • Jednostka ratownicza do zadań specjalizowanych (74)
   Specjalne jednostki rozlokowane są w trzech miejscowościach: Hlučín, Zbiroh oraz Jihlava. Posiadają na swoim wyposażeniu pojazdy na podwoziu gąsienicowym, pojazdy techniczne czy ratowniczo-gaśnicze. Są utworzone do zadań specjalnych, m.in. takich jak: usuwanie skutków silnych wiatrów czy zagrożeń zewnętrznych spowodowanych środkami chemicznymi.

 W Akcji - cały wykaz