• Stres w pracy z klientem – źródła, skutki i sposoby przeciwdziałania (1)
  Praca z klientami jest szczególnym wyzwaniem dla pracowników. Charakteryzuje się wysokimi wymaganiami emocjonalnymi, narażeniem na stresujące i agresywne zachowania ze strony klientów i brakiem możliwości regeneracji zasobów indywidualnych w czasie pracy.
  • Źródła stresu
   • Psychospołeczne warunki pracy
   • Praca emocjonalna
   • Skutki pracy emocjonalnej
  • Skutki stresu
   • Skutki zdrowotne stresu w miejscu pracy
   • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej i skutki zdrowotne
   • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej
   • Wypalenie zawodowe
   • Występowanie wypalenia zawodowego
   • Przyczyny wypalenia zawodowego
   • Symptomy wypalenia zawodowego
   • Skutki wypalenia zawodowego
   • Czynniki chroniące przed rozwojem wypalenia zawodowego
  • Sposoby przeciwdziałania stresowi
   • Przeciwdziałanie stresowi – poziom organizacyjny
  • Działania obniżające ograniczenia organizacyjne w pracy
   • Działania obniżające poziom wymagań i obciążenie pracą
   • Przeciwdziałanie stresującym zachowaniom klientów
   • Działania ograniczające konflikty interpersonalne w pracy
   • Działania wzmacniające poczucie kontroli w pracy oraz wsparcie społeczne od przełożonych i współpracowników
   • Przeciwdziałanie stresowi – poziom indywidualny
   • Programy antystresowe
   • Zdrowy styl życia
   • Proponowane działania na poziomie indywidualnym
 • Nawyki wpływające na zdrowie – jak je zmieniać i utrwalać (19)
  Ilość obowiązków oraz nawał pracy, jakie dotykają obecnie większość dorosłych – a więc aktywnych zawodowo – Polaków, to prawdziwe wyzwanie, nawet dla zdrowego organizmu.
  • Badanie energii psychicznej i fizycznej pracowników
  • Jak polski pracownik dba o swój poziom energii, zdrowie i samopoczucie
   • Odżywianie
   • Sen
   • Emocje
   • Stres
   • Wnioski wynikające z raportu
   • Nawyki
 • Analiza porównawcza dotycząca przyczyn chorób zawodowych w latach 2012-2015 mająca na celu określenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z określeniem rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych (24)
  Analizę porównawczą dotyczącą przyczyn chorób zawodowych przygotowano na zlecenie Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jej wykonawcą jest Instytut Badawczy IPC. Celem analizy jest określenie dynamiki zmian w zakresie występowania chorób zawodowych oraz określenie rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych.

Prewencja i Rehabilitacja - cały wykaz