• Diagnoza poziomu stresu zawodowego i jego konsekwencji z wykorzystaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego (1)
  Dziś  już raczej nikogo nie trzeba przekonywać, że konsekwencje stresu zawodowego są dotkliwe zarówno dla pracowników, którzy ich doświadczają bezpośrednio, jak i dla pracodawców, którzy ponoszą koszty złego zarządzania ryzykiem psychospołecznym w swoich organizacjach.
 • Zarządzanie stresem w pracy – jak w praktyce pomóc sobie w zawodowych wyzwaniach (6)
  Nadmiar zadań, pośpiech, zaburzenie balansu pomiędzy pracą a odpoczynkiem, rywalizacja i brak więzi społecznych to podstawowe czynniki wywołujące stres u pracowników. Zbyt duża liczba projektów i złe planowanie rzeczy do wykonania powodują, że czas przeznaczony na pracę zaczyna wydłużać się i zabiera ten, który powinien być poświęcony na odpoczynek, pasje, życie rodzinne. Kluczem do umiejętnego zarządzania stresem jest zauważenie, że przekroczyliśmy naturalne możliwości naszego organizmu. Jak zatem zaobserwować, że znaleźliśmy się na granicy, za którą czeka wypalenie, depresja i choroby?
 • Stres zawodowy jako brak równowagi między wymaganiami a zasobami w pracy (12)
  W artykule omówiono jeden z nowszych modeli teoretycznych wyjaśniającym mechanizmy oddziaływania stresu zawodowego na dobrostan człowieka w pracy. Model wymagania w pracy-zasoby to rozwinięcie klasycznych, dobrze ugruntowanych koncepcji stresu zawodowego, głównie modelu wymagania-kontrola-wsparcie oraz teorii zachowania zasobów.
 • Organizacyjne oraz indywidualne metody radzenia sobie ze stresem w pracy (19)
  Wszyscy znamy to uczucie, kiedy opanowuje nas lęk, że nie damy sobie rady z jakimś zadaniem. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy musimy przeprowadzić trudną rozmowę z szefem albo gdy uczestniczymy w konflikcie z kolegami z pracy, albo gdy nie możemy liczyć na pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego, wobec którego czujemy się bezradni. Czasami przełożeni oczekują, że zostaniemy w pracy dłużej, kiedy zupełnie nie jest nam to na rękę. Jeśli są to pojedyncze sytuacje, nie stanowią dla nas zagrożenia, niekiedy wręcz wzmacniają nasze umiejętności radzenia sobie z nimi lub  uodparniają nas na związane z tym napięcie. Jednak zdarza się, że takie trudne sytuacje trwają dłużej, czyli stres jednorazowy, incydentalny staje się stresem chronicznym. Wtedy wyczerpuje on nasze indywidualne zasoby do radzenia sobie z nim.
 • Wydarzenia, opinie – 2017 (28)

Prewencja i Rehabilitacja - cały wykaz