Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2013/10


 • Polacy obawiają się utraty pracy
  36 proc. badanych ocenia, że w ciągu najbliższego półrocza jest duże lub umiarkowane ryzyko, iż stracą pracę - to najwyższy wynik w ponad trzyletniej historii badania Monitor Rynku Pracy.
 • Rok z UDT
  • O bezpieczeństwie butli na LPG
   Gaz LPG jest szeroko wykorzystywany nie tylko w przemyśle i handlu, ale także przez osoby prywatne. Najwięcej wypadków związanych z wykorzystywaniem butli na gaz propan-butan (znanego jako LPG - Liquefied Petroleum Gas) ma miejsce u indywidualnych użytkowników, dlatego niezbędne wydaje się szerzenie wiedzy o warunkach bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń.
 • Medycyna Pracy
  • Wirusowe zapalenie wątroby. Wciąż aktualny problem wśród pracowników ochrony zdrowia
   Wirusowe zapalenie wątroby to ostra choroba zakaźna, wywołana przez wirusy, które nazywane są pierwotnie lub wtórnie hepatotropowymi. Do tych pierwszych zaliczane są wirusy HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, a także wirus TTV (TRansfusion Transmitted Virus, czyli wirus przenoszony drogą transfuzji oraz bliżej jeszcze niepoznany i niezidentyfikowany wirus F (z ang. fullminant - piorunujący).
 • Prawo Pracy
  • Zamieszanie z czasem pracy pracowników niepełnosprawnych
   Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 414, poz. 1407 ze zm.; dalej jako: "RehU") zawiera szczególną regulację dotyczącą czasu pracy osób niepełnosprawnych. W 2012 roku regulacja ta uległa zmianie, którą negatywnie ocenił Trybunał Konstytucyjny. Niniejszy materiał traktuje o konsekwencjach wynikających z decyzji Trybunału.
 • Dobre Praktyki
  • Znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wśród personelu ratownictwa medycznego
   Znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym stanowi kluczowy element do zrozumienia funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wiedzę tę powinni posiadać w szczególności pracownicy systemu.