Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2013/09

  • Aktualności (6)
 • Temat Miesiąca
  • Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas wykonywania instalacji obiektu budowlanego (9)
 • BHP
  • Ograniczanie hałasu w środowisku pracy (16)
   Hałas jest czynnikiem oddziałującym w sposób szczególnie uciążliwy na organizm człowieka. Hałas ze względu na swoją powszechność występowania jest czynnikiem wiodącym, oddziałującym na zdrowie pracowników w sposób pośredni, powodując uszkodzenie słuchu i pośredni, wywołując efekty pozasłuchowe.
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kucharza (36)
 • Prawo Pracy
  • Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego (20)
   Problematyce dotyczącej zatarudniania pracowników młodocianych Kodeks pracy (dalej: "k.p.") poświęca odrębny rozdział. Wśród zawartych tam przepisów szczególną rolę odgrywa regulacja dotycząca urlopu wypoczynkowego, zawarta w art. 205 k.p.
 • Szkolenia
  • Trener jest w każdym z nas, czyli jak przeprowadzić efektywne szkolenie (23)
   Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy do niedawna kojarzyło się z wysłuchaniem treści odczytywanych z prezentacji przez prowadzącego zajęcia. Podążając za zmianami w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń i wprowadzania metod aktywizujących, konieczne staje się zmodyfikowanie formuły prowadzenia tego typu zajęć.
  • Warsztaty vs. konferencja (26)
 • Dobre Praktyki
  • Bezpieczna praca. Bezpieczne środowisko (29)
  • Zagrożenia na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej - zagrożenia czynnikami biologicznymi (33)