Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014/02

  • Nadzieje i rzeczywistość: oddziaływanie europejskiego modelu społecznego na stosunki przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Studia i opracowania
  • Reforma reformy emerytalnej
 • Wykładnia i praktyka
  • Podmioty uprawnione do zmiany zakładowego układu zbiorowego pracy
  • Przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a stosunki prawa pracy
  • Renesans wypowiedzenia zmieniającego w praktyce i judykaturze Sądu Najwyższego
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Prawo właściwe dla umowy o pracę - cz. 2
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Art. 23 k.p. a przekształcenia w jednostkach administracji publicznej
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r. (II PK 215/11) - odszkodowanie dla pracownika w razie rozwiązania przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia, przy przedłużonym okresie wypowiedzenia
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlop wychowawczy
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Czas pracy
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS