Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014/01

  • Rekonstrukcja zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Podstawowe pojęcia prawne
 • Studia i opracowania
  • Niewłaściwe ustanie stosunku pracy
 • Wykładnia i praktyka
  • Dopełnianie normalnych godzin pracy godzinami dyżuru medycznego
  • Nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy - warunki uruchomienia pomocy
  • Umowa o skierowanie do pracy u pracodawcy zagranicznego
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Prawo właściwe dla umowy o pracę - cz. 1
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Czas pracy i wynagrodzenie lekarzy pełniących dyżury medyczne
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Czas pracy
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
 • Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy
 • Wskaźniki i składki ZUS