• Aktualności
  • Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym w okresie pandemii
  • Zażalenie na zwrot wniosku o udzielenie zabezpieczenia
  • Prawo świadka do składania fałszywych zeznań
  • Ocena charakteru informacji publicznej, której dotyczy wniosek o udostępnienie
  • Nadużycie prawa do uzyskania informacji publicznej
  • Moc dowodowa danych z Internetu
  • Nieprzekazanie w terminie przez organ skargi do sądu administracyjnego w czasie pandemii
  • Prawo do odszkodowania spadkobiercy posiadacza nieruchomości
  • Archiwizacja faktur w postaci dokumentów elektronicznych
  • Import równoległy produktów leczniczych
  • Opłata za transakcję płatniczą
 • Artykuły
  • Stosowanie klauzuli rebus sic stantibus w trakcie pandemii COVID-19
  • Przedawnienie roszczenia – ochrona czy przeszkoda w poszukiwaniu przedprocesowego rozwiązania sporu – część 1
  • Zasady składania pism przygotowawczych w postępowaniu cywilnym
  • O potrzebie rewizji ustawowych przesłanek stosowania nie izolacyjnych środków zapobiegawczych
  • Przewłaszczenie nieruchomości lokalowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nieoprocentowanej pożyczki
  • Forma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie

Monitor Prawniczy - cały wykaz