• Poradnia medycyny pracy
  • Badanie psychologiczne osób zatrudnionych przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii wojskowych (1)
   Psycholog badający osoby, które pracują w sklepach lub fabrykach, gdzie sprzedaje się lub wytwarza materiały niebezpieczne bądź wojskowe, musi mieć uprawnienia do badań osób posługujących się bronią. Zakres badania będzie zależał od specyfiki wykonywanej pracy, ponieważ jest to bardzo zróżnicowana grupa.
  • Czy uzasadniona byłaby okresowa ocena stanu zdrowia kierowców niezawodowych? (4)
   W Polsce nie ma prawnego obowiązku wykonywania powtórnych badań lekarskich lub psychologicznych kierowców niezawodowych. Czy w trosce o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego uzasadniona byłaby okresowa ocena stanu zdrowia kierowców – zwłaszcza w starszym wieku?
 • Komentarze prawne
  • Czy inspekcja sanitarna może samodzielnie oceniać dokumentację lekarską prowadzącą do rozpoznania odmiennego  schorzenia (7)
   Organy inspekcji sanitarnej nie gromadzą dokumentacji medycznej, a zatem nie mają również wpływu na to, jaką dokumentację przyjmuje biegły lekarz orzecznik. Na takim stanowisku stoi też administracyjne orzecznictwo sądowe. Sprawdź, czy inspektor sanitarny może ingerować w treść orzeczenia, czy sugerować lekarzowi rozpoznanie odmiennego schorzenia?
  • Okulary korekcyjne dla pracowników wykonujących pracę w trybie zdalnym – rola lekarza medycyny pracy (11)
   Miejsce pracy jest podstawowym składnikiem każdej umowy o pracę – również takiej, która jest zawierana z pracownikami podstawowych jednostek służby medycyny pracy. Zasadą jest wykonywanie pracy w zakładzie pracy, co nie wyklucza możliwości wykonywania pracy zdalnie. W większości przypadków praca zdalna wiąże się z eksploatacją narządu wzroku, ponieważ jest pracą przed monitorem ekranowym. Może się z tym wiązać prawo do korekcji wzroku, chociaż ostateczna decyzja w tym zakresie należy do lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
  • Badanie medycyny pracy a zmiana rodzaju umowy o pracę lub wprowadzenie bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy (14)
   W 2023 roku wprowadzono zmiany w Kodeksie pracy, umożliwiając pracownikom raz do roku wnioskowanie o zmianę umowy lub lepsze warunki pracy. Takie zmiany mogą wymagać przeprowadzenia badań profilaktycznych przez jednostki medycyny pracy.
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz