• Poradnia medycyny pracy
  • Badanie psychotechniczne osoby z zatrzymanym prawem jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu (1)
   Współcześnie walka z problemem pijanych kierowców na drogach powinna być priorytetem. Kluczowe w tym zakresie są kontrole trzeźwości i skuteczne karanie sprawców, ale przede wszystkim profilaktyka – zapobieganie, informowanie i edukacja w tym zakresie oraz rzetelne badania kierowców.
  • Zaburzenia hematologiczne w praktyce lekarza medycyny pracy (4)
   Zaburzenia w zakresie elementów morfotycznych krwi obwodowej są nierzadko stwierdzane podczas badań profilaktycznych. Na jakie aspekty powinien w takiej sytuacji zwracać uwagę lekarz medycyny pracy?
 • Komentarze prawne
  • Rozpoznanie pylicy płuc wymaga wykazania obecności na zdjęciu RTG ściśle określonego typu zmian (8)
   Podstawą rozpoznania pylicy płuc są zmiany stwierdzane na pełnowymiarowym zdjęciu RTG klatki piersiowej, ocenione zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowego Biura Pracy. Sprawdź, jakie wyniki badań klatki piersiowej należy uwzględnić w całościowej ocenie do orzeczenia o stwierdzeniu choroby zawodowej.
  • Profilaktyczne badania lekarskie pracowników zdalnych (12)
   Wprowadzona do Kodeksu pracy praca zdalna może być wykonywana zarówno na podstawie wstępnych ustaleń na etapie zatrudniania, jak i po nawiązaniu umowy o pracę. Względem pracowników zdalnych, mimo iż wykonują w przeważającej większości przypadków pracę w bezpiecznych warunkach w miejscu zamieszkania, służby medycyny pracy również realizuje obowiązki z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia – zwłaszcza w zakresie pracowniczych badań lekarskich.
 • Formularze
  • Co powinno się znaleźć we wpisie do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz