•  Aktualności
  • „Profilaktyka 40 PLUS” – pilotaż jeszcze w tym roku (1)
   Objęcie pacjentów od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych zakłada program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”. Poznaj szczegóły projektowanych przepisów.
  • Czy możesz przeprowadzić pracownicze profilaktyczne badania lekarskie za pomocą teleporady (3)
   Czy jednostka medycyny pracy może stosować teleporady w celu wykonania badań wstępnych i kontrolnych w dobie COVID-19? Jak postąpić, gdy w takiej sytuacji nie ma możliwości uzyskania osobistych podpisów pacjenta pod kartą badania profilaktycznego?
 • Poradnia medycyny pracy
  • COVID-19 jako choroba zawodowa – praktyka orzecznicza (5)
   W miarę wzrostu liczby przypadków infekcji wirusem SARS-CoV-2 u pracowników ochrony zdrowia pojawiły się apele o wprowadzenie przepisów prawnych umożliwiających rozpoznanie COVID-19 jako choroby zawodowej. Od początku były one bezprzedmiotowe, ponieważ jest to możliwe na podstawie obowiązujących już przepisów. Jak orzekać w takich przypadkach?
  • Badania psychologiczne na broń – czy wszystkich należy badań jednakowo (8)
   Współcześnie w Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania tematyką posiadania broni i coraz więcej osób stara się o pozwolenie. Jak dobierać metody badania pod kątem wykonywanego zawodu danej osoby, aby zapewnić jej i innym bezpieczeństwo?
  • Jak stosować kody ograniczające w prawie jazdy (11)
   Lekarze badający kierowców mogą wykorzystywać ważny instrument, który pozwala na precyzyjne dostosowanie uprawnień do możliwości psychofizycznych badanego. Sprawdź, jak stosować kody ograniczające w prawie jazdy.
 • Komentarze prawne
  • Czy u pracowników poruszających się samochodami służbowymi należy wykonać badania psychotechniczne (13)
   Czy konieczne jest wykonywanie badań psychotechnicznych u pracowników, którzy nie są zatrudnieni na stanowisku kierowcy, lecz w ramach obowiązków zawodowych kierują samochodami, np. pielęgniarka środowiskowa czy inspektor skarbowy?
 • Formularze
  • Czego nie może zabraknąć w orzeczeniu psychologicznym dla instruktora i egzaminatora techniki jazdy (14)
   Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają m.in. kandydaci na stanowiska instruktora i egzaminatora techniki jazdy. W rezultacie przeprowadzonych badań wydawane jest stosowne orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywanych przez nich czynności.na co zwrócić uwagę podczas wydawania orzeczenia psychologicznego egzaminatorowi i instruktorowi techniki jazdy?
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)
   Od 1 lipca – wymiana EDM i raportowanie zdarzeń medycznych.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz